غذای ماهی قزل آلا

غذای ماهی قزل آلا از مواد پروتئینی، چربی، کربوهیدارت، مواد معدنی و آب تشکیل شده است که این مواد از مخلوط شدن آرد ماهی، کنجاله سویا، آرد خون، آرد گوشت، تخم پنبه دانه، آرد گندم، مکمل معدنی، ویتامینها و غیره بدست می آید. در این ترکیب مواد پروتئینی نقش ساختمانی داشته و در رشد بافتها و تولید مثل دخالت دارند. با توجه به بافت و ترکیب مواد غذایی، عوامل ایجاد کننده فساد در آنها عبارتند از: عوامل شیمیایی مانند اکسیداسیون چربیها که توسط فعالیت آنزیمها انجام می شود. آنزیمها باعث تجزیه شدن مواد پروتئینی، چربی و غیره شده و سبب فعالیت موجوات زنده ذره بینی مثل باکتریها، قارچها، مخمرها و در نتیجه فساد مواد غذایی می شوند.

آنزیمها در اثر فعالیت خود سبب ایجاد تغییرات در رنگ، طعم و ترکیب مواد غذایی شده و در صورت ادامه آن باعث فساد مواد غذایی می گردند. با توجه به موارد فوق پرورش دهندگان گرامی باید در انتخاب غذا جهت تغذیه ماهی قزل آلا، نگهداری و انبار کردن آن موارد ذیل را رعایت نمایند.

شرایط لازم جهت استفاده از غذای ماهی قزل آلا

 • غذا باید در کیسه های پلاستیکی با رنگ روشن و غیر شفاف بسته بندی شده باشد.
 • بر روی کیسه ها باید تاریخ تولید و مشخصات غذا از قبیل اندازه و قطر غذا، ضریب تبدیل غذا و ترکیبات آن (پروتئین، چربی و فیبر و …) درج شده باشد.
 • سرعت فاسد شدن غذا بستگی به شرایط محیطی مانند دمای انبار، شرایط و کیفیت غذا مانند درصد رطوبت و چربی آن دارد ولی بطور کلی غذای مصرفی نباید بیش از سه ماه از تاریخ تولید آن گذشته باشد.
 • به جای خرید غذا به صورت یکجا، باید غذا را بتدریج و بصورت ماهیانه خریداری و مصرف نمود. کیسه های پاره شده باید در اولین فرصت مورد مصرف قرار گرفته و سر کیسه پس از برداشتن غذای هر نوبت با طناب و یا هر وسیله دیگری محکم بسته شود.
 • غذای مصرفی باید قوام مناسب را داشته و ضایعات یا خاکه آن کم باشد. دقت شود که غذای مصرفی به هم چسبیده، قارچ زده و یا احیانا دارای بوی زننده نباشد.

شرایط لازم جهت نگهداری و انبار کردن غذای ماهی قزل آلا

 • در حین حمل و نقل دقت شود که کیسه ها در معرض بارندگی قرار نگیرند.
 • انبار نگهداری غذا باید از تهویه مناسبی برخوردار بوده و فاقد هر گونه رطوبت باشد.
 • اگر دیواره های انبار، کاشی نشده و بهداشتی نیست باید دیواره ها را با پلاستیک ضخیم پوشاند تا از رسیدن رطوبت به کیسه های غذا جلوگیری شود.
 • باید کیسه های غذا را بر روی پالت های چوبی به نحوی قرار داد که جریان هوا در بین آنها به خوبی برقرار باشد. کیسه های چیده شده بر روی پالت های چوبی در ردیفهای دو تایی باید حداقل به فاصله ۱ متر از یکدیگر قرار گیرند تا به راحتی بتوان از بین آنها عبور کرد. (بهتر است کیسه های غذا به تعداد ۸ تا ۱۰ کیسه روی هم چیده شوند).
 • غذای نگهداری شده در انبار باید از تابش مستقیم آفتاب در امان باشد.
 • باید از نفوذ موش، پرندگان و سایر عوامل آلوده کننده به انبار غذا جلوگیری شود.
 • دمای مطلوب انبار غذا، باید کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد. دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی گراد باعث خرابی غذای ماهی خواهد شد.
 • بهتر است از تکیه دان کیسه های غذایی به دیواره انبار جلوگیری گردد. کیسه های غذا بایستی از دیواره های انبار حداقل ۵۰ سانتی متر فاصله داشته باشند. (باید از چیدن کیسه های غذا در کنار مواد شیمیایی بودار جلوگیری نمود).
 • محیط انبار باید هر ۶ ماه یکبار نظافت و ضدعفونی گردد.