دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده

خرما از جمله محصولات کشاورزی کشورهای اغلب در حال توسعه است که تقاضا برای ارائه آن به صورت بسته بندی شده به ویژه در کشور ما در حال افزایش است. به منظور ارائه اطلاعات دقیق تر علمی محصول به مصرف کنندگان براساس استانداردهای روز دنیا، برچسب گذاری می تواند نقشی مهم در معرفی این میوه ارزشمند به عنوان یک محصول مهم در سبد غذایی خانواده داشته باشد.

دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 1
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 2
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 3
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 4
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 5
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده صفحه 6
دانلود دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده