×

زراعت کلزا در تناوب با برنج

زراعت کلزا در تناوب با برنج
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

برنج کاران استانهای شمالی کشور پس از برداشت محصول، نسبت به زراعت کلزا در اراضی تحت کشت برنج اقدام می نمایند و متخصصان کشاورزی معتقدند که این کار از نظر علمی کاملا درست بوده و منافع فراوانی را برای کشاورزان بدنبال دارد. با توجه به اینکه شرایط اقلیمی در استان لرستان نیز امکان کاشت کلزا در اراضی تحت کشت برنج را فراهم آورده است توصیه می گردد با رعایت موارد زیر نسبت به کشت این محصول اقدام فرمائید.

۱- جهت صرفه جویی در وقت و هزینه ها، پس از برداشت برنج از بهم زدن کرت ها خودداری نمایید.

۲- کاشت کلزا به یکی از دو روش زیر امکان پذیر می باشد:

۲-۱- عملیات بدون خاک ورزی

در این روش، خاک از زمان برداشت محصول قبلی (برنج) تا کاشت محصول جدید (کلزا) دست نخورده باقی می ماند و تمام مراحل خاک ورزی از قبیل شخم اولیه، شخم ثانویه، دیسک و لولر حذف می شوند و بذر به صورت یکنواخت در سطح مزرعه پخش می شود.

نکته: وجود بقایای برنج در کرتها مانعی برای کشت کلزا نمی باشند زیرا علاوه بر اینکه مانع تبخیر آب از سطح خاک می شوند از خسارت پرندگان به بذور نیز جلوگیری می نمایند.

۲-۲- عملیات کم خاک ورزی

در این روش، سعی بر آن است کمترین عملیات خاکورزی انجام گیرد و بخشی از بقایای گیاهی در سطح مزرعه حفظ شوند. برای اینکار پس از برداشت محصول برنج، ابتدا اقدام به بذرپاشی نموده و سپس توسط دستگاه پنجه غازی شیارهایی داخل کرتها ایجاد کنید.

نکته: مزیت این روش نسبت به روش قبلی این است که بذرها توسط قشر نازکی از کلش وخاک پوشیده شده، آب مازاد درون کرتها از طریق شیارهای ایجاد شده به راحتی خارج می شود.

۳- مقدار بذر مورد نیاز کلزا ۸-۱۰ کیلوگرم (در هکتار) از ارقام زودرس می باشد.

نکته: با توجه به تنوع ارقام زودرس کلزا و اقلیم های مختلف آب و هوایی نوع رقم مناسب بذر را حتما پس از مشاوره با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی انتخاب نمایید.

۴- پس از بذر پاشی نسبت به آبیاری سطح مزرعه اقدام نمائید.

نکته: با توجه به حساسیت گیاه کلزا به شرایط ماندابی، با ایجاد خروجی هایی در چهار طرف کرتها آبهای اضافی موجود را خارج نمایید.

۵- نوع کود، مقدار، نحوه و زمان مصرف آن ها را با مشاوره کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی تعیین نمایید.

زراعت کلزا در تناوب با برنج

پوستر زراعت کلزا در تناوب با برنج

نقشه راه یادگیری زراعت برنج

دانستنی های پیش از زراعت برنج

راهنمای مراحل کاشت برنج

راهنمای مراحل داشت برنج

راهنمای مراحل برداشت و پس از برداشت برنج

راهنمای مراحل کاشت، داشت، برداشت و... برنج (آموزش های جامع)

این لیست پایان ماجرا نیست! دانستنی ها و آموزش های کاربردی دیگرِ زراعت برنج را در لینک زیر مشاهده کنید.

نقشه راه یادگیری زراعت کلزا

دانستنی های پیش از زراعت کلزا

راهنمای مراحل کاشت کلزا

راهنمای مراحل داشت کلزا

راهنمای مراحل برداشت و پس از برداشت کلزا

راهنمای مراحل کاشت، داشت، برداشت و... کلزا (آموزش های جامع)

این لیست پایان ماجرا نیست! دانستنی ها و آموزش های کاربردی دیگرِ زراعت کلزا را در لینک زیر مشاهده کنید.

:: سایر پست های مرتبط ::

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *