رقم، تراکم و نحوه کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه

رقم، تراكم و نحوه كشت كاهو پيچ در شرايط گلخانه

با توجه به نیاز ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه ای کشور و شرایط بسیار مناسبی که کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه دارد می توان این محصول را به عنوان یک محصول استراتژیک و صادراتی قلمداد کرد.

در تولید محصولات گلخانه ای، سودآوری، وابسته به عملکرد بالا در واحد سطح و میزان کیفیت محصول تولیدی می باشد که می تواند با اعمال مدیریت صحیح تولید، تحقق یابد. استفاده از ارقام مناسب همراه با فاصله کشت مطلوب در کشت های گلخانه ای یکی از برگ خریدهای بسیار مؤثر در بهبود عملکرد و بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح گلخانه می باشد.

اهمیت موضوع :

با توجه به نیاز ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه ای کشور و شرایط بسیار مناسبی که کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه دارد می توان این محصول را به عنوان یک محصول استراتژیک و صادراتی قلمداد کرد. کاهو پیچ به صورت کشت های متوالی (پی در پی با مدیریت قوی در تولید می تواند با بازده اقتصادی بسیار خوب در گلخانه کشت گردد و قابل رقابت با سایر محصولات گلخانه ای دیگر می باشد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

به منظور دستیابی به بیشترین برداشت محصول از مترمربع در واحد سطح گلخانه تراکم بوته ها و همین طور استفاده از ارقام مناسب حائز اهمیت بسیار زیادی است. بعضی از کشاورزان و گلخانه داران بر این باورند که اگر تعداد بوته در واحد سطح بیشتر باشد محصول بیشتری می توانند برداشت کنند براساس تجارب به دست آمده و تحقیقاتی که در زمینه نوع رقم، تراکم تولید پرورش کاهو پیچ در شرایط گلخانه در منطقه جنوب کرمان انجام شد نتایج نشان داد که کاهو پیچ رقم گریت لاکس ۱۱۸ با فاصله ۲۰ سانتی متر بین بوته ها می تواند به صورت دو، سه، چهار و یا شش ردیف به شکل زیگزاگ کشت شود و به عنوان یک محصول گلخانه ای و صادراتی به صورت کشت متوالی (پی در پی) در گلخانه تولید گردد و توان رقابت با سایر محصولات گلخانه ای را هم دارد.

عکس های شاخص از یافته:

رقم، تراکم و نحوه کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه
رقم، تراکم و نحوه کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه

مطالعه بیشتر