دستیابی به بیوتکنیک استحصال خاویار از گونه های زود بازده

توسعه مزارع پرورش تاسماهیان نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالایی می باشد و در واقع یک عامل بازدارنده جهت توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور محسوب می گردد. از طرفی جوان بودن فعالیت پرورش تاسماهیان و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه به دلیل طولانی بودن بلوغ جنسی ماهیان همه با هم منجر به آن شده که سرمایه گذاران رغبت کمتری برای سرمایه گذاری در زمینه پرورش ماهیان خاویاری داشته باشند. امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته در زمینه پرورش ماهیان خاویاری از گونه های سریع الرشد و زود بازده (تولید خاویار) نظیر تاسماهی سیبری، بستر و استرلیاد استفاده می شود. پژوهشگران موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر استفاده از جیره های غذایی مخصوص، اقلام غذایی تحریک کننده گنادهای جنسی، تناوب و تنظیم درجه حرارت آب و تعیین درصدهای بهینه تراکم موفق به تسریع بلوغ جنسی و کاهش دوره های رسیدگی جنسی تاسماهی سیبری گردیدند. به گونه ای زمان کوتاه حداکثر ۳ تا ۵ سال می توان به خاویار پرورشی دست یافت و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری و علاقمندان به تولید خاویار پرورشی نیاز به انتظار دوره های ۸ تا ۱۰ ساله جهت تولید خاویار را نخواهند داشت. لازم به ذکر است ماهیان بالغ استرلیاد در اوزان کمتر از یک کیلوگرم و تاسماهی سیبری در اوزان ۵ کیلوگرم خاویار تولید می نمایند که شرایط پرورش و تولید آنها به مراتب کم هزینه تر، آسانتر و سریع الوصول تر از سایر تاسماهیان پرورشی خواهد بود. در حال حاضر این موسسه به بیوتکنیک استحصال خاویار از گونه های ذکر شده بالا دست یافته و این آمادگی را دارد دستاوردهای حاصل از اجرای این پروژه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. معرفی این گونه ها موجب تنوع بخشی گونه های صنعت آبزی پروری تاسماهیان کشور شده و بستر مناسبی را برای تولید خاویار پرورشی در زمان کوتاهتر فراهم خواهد ساخت.

دستیابی به بیوتکنیک استحصال خاویار از گونه های زود بازده

پوستر دستیابی به بیوتکنیک استحصال خاویار از گونه های زود بازده