دانستنی های خواندنی درباره آب

آب اساس زندگی من و تو

حجم آب های کره زمین حدود 1.360.000.000 کیلومترمکعب برآورد شده است. 

اقیانوس ها ۷۰ درصد سطح زمین را می پوشانند و ۹۷ درصد آب زمین را شامل می شوند و این در منظومه شمسی بی نظیر است و تا کنون مشاهده نشده است. 

۹۷ درصد آب های کره زمین در اقیانوسهاست و ۲ درصد در قطب ها به صورت یخ و از یک درصد باقی مانده فقط یک دهم درصد قابل استفاده است. 

اگر کل آب های روی کره زمین به طور مساوی روی سطح زمین توزیع شود ارتفاعی معادل ۲۱۷ متر را تشکیل می دهد. 

همه ساله 500.000 کیلومترمکعب آب به صورت بخار وارد جو می شود که ۸۶ درصد آن از سطح دریاها و ۱۴ درصد آن از سطح خشکی هاست. 

هر ساله به طور متوسط 50.000 نفر بدلیل استفاده از آب های آلوده مستقیما از بین می روند. 

با روند کنونی تا ۱۵ سال آینده در جهان از هر سه نفر یک نفر با کمبود آب مواجه خواهد شد. 

میانگین بارندگی در سطح کره زمین حدود ۷۰۰-۹۰۰ میلی متر اعلام شده است اما در کشور ما حدود یک سوم این عدد است.

در سطح ۷۵ درصد کشور ما میانگین بارندگی کمتر از ۲۵۰ میلی متر می باشد.

بخش کشاورزی بیش از ۷۰ درصد کل آب شیرین دنیا را مصرف می کند و در کشور ما بیش از ۹۰ درصد آب های استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود. 

آیا می دانید که مقدار آب مورد نیاز مصرفی فرآیند تولید یک کالا و یا فرآورده کشاورزی چقدر است؟

برای تولید یک جفت کفش با چرم گاو ۸۰۰۰ لیتر (۸ متر مکعب )

برای تولید یک برش سی گرم نان ۴۰ لیتر

برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو ۱۵۰۰۰ لیتر (۱۵ مترمکعب) 

برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۴۰۰۰ لیتر (۴ مترمکعب) 

برای تولید ۱ کیلوگرم گندم ۲۵۰۰ لیتر