تولید تاسماهی سیبری ارگانیک با استفاده از سوپر مکمل ها

کشاورزی ارگانیک عبارت است از نظام مدیریت تولید اکولوژیک که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه ها و فعالیتهای بیولوژیک (خاک / کشاورزی) می پردازد. نظام مزبور بر پایه حداقل بهره برداری از نهاده های خارج از مزرعه و نیز اقدامات مدیریتی برای بازسازی نگهداری و تقویت توازن اکولوژیک بنا شده است (هیئت استاندارد های ملی ارگانیک امریکا، ۱۹۹۶).

کشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سلامت انسان ها، اکوسیستم ها، خاک و آب و حمایت می کند و بر پروسه های اکولوژیک، تنوع زیستی و سیکل های طبیعی تکیه دارد (International Federation of Organic Agriculture Movements). جزئیات تاریخچه آبزی پروری ارگانیک و استانداردهای آن برای اولین بار در جهان توسط Belgleiter و همکاران در سال ۲۰۰۹ ارائه شد. این در حالی است که اولین الگوی پرورش ارگانیک در سال ۱۹۹۴ برای ماهی کپور در اتریش و آلمان به ثبت رسیده بود. آنچه مسلم است در سال های اخیر میزان توجه به تولید آبزیان ارگانیک در بازارهای آسیایی بیش از دیگر مناطق جهان توسعه یافته است که از دلایل این امر می توان به بالا بودن سرانه مصرف آبزیان در آسیا و سابقه پرورش آن اشاره نمود.

سوپر مکمل ها، ترکیبات مغذی متشکل از ویتامین های محلول در چربی (Vit. A, D, E, K) مواد معدنی ضروری : کلسیم، فسفر، آهن، مس، منیزیم، منگنز، کبالت، روی، ید، سلنیوم، کلر، سدیم، پتاسیم . محرکهای رشد و تولید: بتافین، کولین، کارنیتین، ویتامین C پوشش دار و پروتئین های میکرونیزه پوشش دار عبوری : این نوع پروتئین ها غیر قابل هضم می باشند اسیدهای آمینه ضروری : لیزین، متیونین، سیستئین، ترئونین و اسیدهای چرب ضروری : لینولئیک، آرشیدونیک و لینولنیک می باشند که در تغذیه دام و طیور و آبزیان کاربرد دارند. در این دستاورد فرمولاسیون مناسب افزودن سوپرمکمل ها به جیره غذایی و در نتیجه تولید تاسماهی ارگانیک به پرورش دهندگان معرفی می شود. با اجرایی نمودن این دستاورد گامی نوین در راستای تولید تاسماهیان ارگانیک و عاری از آنتی بیوتیک و در نهایت تضمین سلامت جامعه برداشته خواهد شد.

تولید تاسماهی سیبری ارگانیک با استفاده از سوپر مکمل ها

پوستر تولید تاسماهی سیبری ارگانیک با استفاده از سوپر مکمل ها