بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی

سیب زمینی یکی از زراعت های عمده در استان اصفهان می باشد، که سطح کشت آن بالغ بر ۲۳۰۰۰ هکتار است. این محصول دارای بیماری های متعدد ویروسی، قارچی و باکتریائی است که از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. یکی از این بیماری ها، پژمردگی باکتریائی یا پوسیدگی قهوه ای است. این بیماری در مزرعه باعث پژمردگی بوته ها شده و در داخل غده نیز حلقه قهوه ای رنگی کمی در زیر پوست و در محل آوندهای گیاه ظاهر می گردد.

نشانه های بیماری

علائم بیماری روی بوته ها عبارتست از پژمردگی، توقف رشد و زردی شاخه و برگ و نشانه هائی نظیر علائم تشنگی است. گاهی یک یا چند شاخه دچار بیماری می شود ولی نهایتا بوته می میرد. بیماری روی غده های زیر خاک نیز دیده می شود. بدین ترتیب که اگر غده را قاچ کنیم، حلقه قهوه ای رنگی که در بعضی قسمت ها تو خالی و سفید است مشاهده می گردد. در صورتیکه غده فشار داده شود از محل این حلقه فاسد شده ترشحات سفید رنگی خارج می شود.

عامل بیماری

عامل این بیماری یک نوع باکتری است که در اصطلاح علمی به آن پسودوموناس سولاناسه آروم (Pseudomonas Solanacearum) می گویند. بهترین روش برای تشخیص این بیماری آنست که، اگر طوقه پژمرده گیاه و یا غده بریده و مبتلای سیب زمینی را توسط مفتولی در یک لیوان شیشه ای آب آویزان نمائیم، پس از ۳-۴ دقیقه رشته های شیری رنگ و دودی شکل از ساقه یا غده به داخل آب جریان می یابد که این رشته ها در واقع سیل باکتری های عامل بیماری هستند.

مبارزه

1- این بیماری در درجه اول از طریق غده های بذری آلوده سیب زمینی منتقل می گردد که در موقع تهیه بذر بایستی دقت کافی نمود و از خریداری غده هائی که گوشت آنها تغییر رنگ داده و قهوه ای شده اجتناب کرد.

۲- از کاشت سیب زمینی در زمین هائی که سابقه آلودگی دارد باید خودداری نمود و تناوب ۳-۴ ساله برقرار نمود.

٣- از برش دادن غده های بذری برای کاشت باید احتراز کرد، زیرا باکتری از طریق زخم بهتر وارد گیاه می شود.

بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی