بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

توصیه به سلاخ ها، قصابان، فروشندگان گوشت و مواد پروتئینی

سلاخان و عرضه کنندگان محترم گوشت نیز باید از کشتار دام در محلی خارج از کشتارگاه (جهت مراسم و …) خودداری کرده و از لوازم ایمنی مناسب مانند عینک و … دستکش، ماسک و پیشبند (خصوصا در موارد وجود زخم و خراش) جهت کشتار استفاده کرده و از گذاشتن کارد قصابی در دهان در حین کار خودداری نمایند، شستشو و ضد عفونی مرتب ابزار و محل کار نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری ها ایفا می کند.

توصیه های مهم :

  • خرید گوشت صرفا از مراکز مجاز و مورد تایید دامپزشکی انجام پذیرد.
  • از کشتار دام ها بدون نظارت دامپزشکی جدا خودداری نمایید.
  • گوشت خریداری شده به مدت ۲۴ ساعت (آلایش خوراکی ۴۸ تا ۷۲ ساعت) در یخچال نگهداری و سپس مصرف گردد.
  • از تماس مستقیم دست با لاشه دام کشتار شده و ترشحات آن جدا خودداری گردد.
  • در موقع خرد نمودن گوشت حتمأ از دستکش استفاده نمایید.
بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
پوستر بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو