افزایش بهره وری در کشاورزی با تکنولوژی (تولید نشا)

با توجه به شرایط اقلیمی مملکت عزیزمان ایران و خشک بودن آن و میزان نزولات جوی آب یکی از فاکتورهای مهم در امر کشاورزی و تولید می باشد. میزان متوسط نزولات در دنیا ۸۵۰ میلیمتر و در ایران ۲۵۰ و در استان البرز در شرایط آبسالی ۲۳۰ میلیمتر می باشد و این می طلبد که از قطره قطره آب به نحو مطلوب استفاده شود طبق تخمینی که زده شد در سال ۱۴۰۰ جعیت ایران حدود صد میلیون نفر می شود و این جمعیت عظیم به غذا نیاز دارد.

راه های تولید غذا عبارتند از:

۱- افزایش سطح زیرکشت

۲- افزایش عملکرد در واحد سطح

۳- جلوگیری از ضایعات بند اول به علت محدودیت آب و خاک برای ما مقدور نمی باشد ولی دو بند دیگر ما را در امر تولید بسیار کمک می کند طبق برآوردی که شده اگر فقط بتوانیم از ضایعات گندم در سطح کشور جلوگیری نمائیم غیر مستقیم پانصد هزار هکتار گندم آبی به سطح کشت اضافه شده است و این یعنی حجم آبی ۴ برابر سطح زاینده رود که باید مصرف شود.

استفاده از ارقام مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده و عاری از آفات بیماری ها و همچنین استفاده از روشهای نوین آبیاری و کشت راندمان استفاده از نهاده ها را فوق العاده افزایش داده و تولید پایدار و حفظ محیط زیست را در پی خواهد داشت.

یک روشی که فعلاً مورد استفاده قرار گرفته و فوق العاده مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته عبارتند از:

-تولید نشا محصولات مختلف در گلخانه ها مجهز و مدرن و رعایت نمودن اصول علمی کشاورزی که به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.

تولید نشا

بر طبق مطالعات و تجارب می توانیم اکثر محصولات زراعی وگلخانه ای را در گلخانه مناسب بصورت نشاء آماده سازیم و در زمان مناسب بعد از آداپت نمودن نشاء با شرایط محیط کشت آنرا به مزرعه منتقل نمائیم.

فلفل – گوجه – بادمجان – خیار – کاهو – خربزه – هندوانه – پیاز – چغندر قند – کلم از جمله محصولاتی می باشند که می توانیم نشاء آن را در گلخانه های مجهز آماده و بعد منتقل نمائیم.

محاسن استفاده از نشا :

۱- میزان مصرف آب بسیار کمتر از روال عادی می باشد که توضیح داده می شود.

۲- استفاده بهینه از زمین و کشت قبلی و نیاز به زمین کمتر

۳- زودرس نمودن محصول که این خود باعث صرفه جویی در آب و سایر نهاده ها می شود.

۴- از دست ندادن فرصت کشت چون در بعضی موارد زمین زیر کشت مثلاً جو می باشد و بعد از برداشت جو اگر کشاورز بخواهد در تناوب جو از جالیز استفاده نماید فرصت کشت را از دست می دهد ولی در این روش محصول جالیز در گلخانه مراحل رشد را طی می کند و بعد از برداشت جو به راحتی منتقل و به رشد خود تا پایان ادامه می دهد.

بر طبق محاسباتی که انجام گردیده است در گلخانه ای به مساحت حدود ۰٫۵ هکتار حدود ۲٫۵ میلیون نشاء می توان در عرض حدود یک ماه تولید نمود ( در محصولات مختلف این دوره ممکن است از ۲۰ روز ( کاهو ) تا ۴۵ روز ( فلفل ) طول بکشد این ۲٫۵ میلیون نشاء با احتساب کشت هر هکتار سی هزار بوته چیزی حدود ۸۳ هکتار را می تواند به زیر کشت ببرد.

این مقدار نشا در طول دوره رشد در گلخانه روزانه در فصول گرم ۱۰ تا ۱۱ هزار لیتر آب نیاز دارد و با احتساب سی روز می شود ۳۰۰۰۰۰ لیتر در یکماه اگر همین مقدار نشاء را خواستیم جهت ۸۳ هکتار زمین به روش معمول تولید نمائیم حدود ۸٫۳ هکتار زمین نیاز دارد و در طول این دوره ( یک ماه ) حدود ۶ بار باید آبیاری شود و هر بار آبیاری هر هکتار حداقل ۵۰۰ متر مکعب آب نیاز دارد و با احتساب ۶ بار آبیاری ۳۰۰۰ متر مکعب آب برای هر هکتار آب مصرف می شود و برای ۸٫۳ هکتار ۲۴۹۰۰ متر مکعب. وقتی دو روش را مقایسه نمائیم میزان آب مصرفی بیش از هشتاد برابر روش اجرا شده در گلخانه می باشد.

و این تنها مقایسه آب آن بوده است مضافاً بر اینکه در گلخانه نشای تولیدی بسیار قوی و سالم و از نظر ادامه رشد در مزرعه با مشکلی روبرو نخواهد شد و نشا تولیدی در گلخانه از نظر آفات و بیماری ها و تغذیه فوق العاده نظارت و با روش های علمی جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

نشا تولیدی در گلخانه باعث زودرسی و عملکرد بهینه را نیز به علت سالم بودن و رعایت نمودن نکات فنی در پی خواهد داشت.

اگر بخواهیم مقایسه ای بین تولید نشا و کشت مستقیم در مزرعه نمائیم باید بگوئیم که گیاه کشت شده در مزرعه تا این مرحله باید چند بار سم پاشی علیه آفات و بیماری ها و علف های هرز گردد و ۴ تا ۵ نوبت هم آبیاری گردد که شاید این مقدار کشت به طور مستقیم در فضای آزاد تا این مرحله از رشد ( ۸۳ هکتار ) ۸۳۰۰۰ متر مکعب ( ۸۳۰۰۰ = ۲۵۰*۴*۸۳ ) آب نیاز دارد که با روش گلخانه ۳۰۰۰۰۰ لیتر قابل مقایسه نمی باشد ( بیشتر از ۲۷۰ برابر )

علاوه بر آن هزینه ها سمپاشی و کارگری و غیره و اشغال زمین باید در نظر گرفته شود. کشت مستقیم در بعضی از محصولات جالیزی مثل خیار – هندوانه و خربزه و طالبی انجام می شود ولی در همه کشتها مرسوم نمی باشد.