بروشورهای آموزشی بیماری های دام

در این مطلب مجموعه بروشورهای بیماری های دام که شامل انواع اطلاعات کاربردی و مفید در زمینه آشنایی و مبارزه با بیماری های انواع دام ها از جمله گاو، گوسفند، بز، اسب و… می باشد، مشاهده می کنید. برای نمایش تصاویر در سایز بزرگ روی هر عکس کلیک کنید.