توصيه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاريخ های كاشت تأخيری در شمال استان خوزستان

تعریف مسئله :

آنچه عملا در شمال خوزستان و در زراعت گندم نان آن اتفاق می افتد، آن است که کاشت گندم در ۵۰ تا ۸۰ درصد مزارع به دلیل برداشت دیرهنگام محصول قبلی (ذرت، کلم، کاهو، لوبیا سبز، گوجه فرنگی پائیزه و سایر صیفی جات) با تأخیر انجام می شود. این تأخیر حتی تا اواخر دی ماه و دهه اول بهمن ماه نیز بعضا اتفاق می افتد. بنابراین معرفی ارقامی از گندم نان مناسب این گونه اراضی که زودرس تر هستند، الزامی می باشد.

اهمیت موضوع :

با توجه به تنوع محصولی در شمال استان خوزستان و کشت دو یا سه محصول زراعی در یک سال در بیشتر اراضی این منطقه، موجب شده است تا کاشت گندم برای برخی از زارعین این مناطق در تاریخ کاشت توصیه شده (نیمه اول آذرماه) فراهم نبوده و بنابراین کاشت در این مزارع حتی تا نیمه دوم دی ماه نیز به تعویق می افتد. بنابراین کاشت ارقام گندم نان مرسوم در این مزارع موجب کاهش عملکرد و ضرر کشاورزان شده و ضرورت توصیه ارقام مناسب تر برای این شرایط وجود دارد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

در حال حاضر تنوع مناسب رقم در استان خوزستان وجود دارد و به کشاورزان توصیه می شود در تاریخ های کاشت توصیه شده از ارقام جدیدتر چمران ۲، مهرگان و شوش و در تاریخ های کاشته های تأخیری از ارقام زودرس تر شامل ارقام باژ و لاین در دست نام گذاری 8-86-DH استفاده نمایند.

عکس شاخص از یافته :

توصیه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاریخ های کاشت تأخیری در شمال استان خوزستان