آیا ماهی ها هم بیمار می شوند؟

پرورش ماهی ها از مشاغل بسیار قدیمی است. از زمانی که با توجه به رشد جمعیت، پرورش آن‌ها به صورت متراکم رواج پیدا کرده است، حفظ بهداشت و سلامت آن‌ها دشوارتر شده است. برای پیشگیری از تهدیدات گوناگون بهداشتی و انواع بیماری ماهی در مزارع پرورش ماهی ، لازم است اصول امنیت زیستی به‌طور کامل رعایت شود. این ویدیوی کوتاه، شما را با آنچه لازم است رعایت شود، آشنا می‌کند.