آشنایی با طبقه بندی ارقام برنج

۱- طبقه بندی ارقام برنج از دیدگاه آماری

الف) واریته های دانه بلند مرغوب و معطر: انواع صدری، دم سیاه، انواع طارم محلی ، سنگ طارم ، طارم هاشمی ، طارم دیلمانی ، صدری رشتی، دم زرد و دم سیاه، طارم ۷۵ روزه، اهلمی طارم، حسن سرائی ، میر طارم، سالاری، دم سیاه مشهد، آبجی بوجی، مهر.

ب) دانه بلند پرمحصول: خزر ، نعمت ، ندا ، سپیدرود ، هراز ، دشت ، آمل ۱، آمل ۲، آمل ۳

ج) دانه بلند پرمحصول مرغوب: فجر ، ساحلی ، شفق ، نوید، کادوس و شیرودی

د) دانه متوسط مرغوب: انواع بینام، شصت رس، محمدی چیرسر، مصباح

س) دانه متوسط پرمحصول: فوجی مینوری ، اوندا، چمپا، زرک

ر) دانه کوتاه: حسنی، عنبر بو ، گرده ، زرک، شاهک، سیدرقیه

۲- طبقه بندی از لحاظ نسبت طول و قطر دانه

الف) برنج های دانه دراز که نسبت طول به قطر آن ۱: ۳ است با طول بیشتر از ۷ میلیمتر.

ب) برنج های دانه متوسط که نسبت طول به قطر آن بین 1 : 2.4 الی ۱ : 2.9 است.

ج) برنج های دانه قطور که نسبت طول به قطر آن بین ۱ : ۲ الی ۱ : 2.3 است.

د) برنج های دانه گرد: نسبت طول به قطر آن کمتر از ۲ باشد یا طول آن کمتر از ۵ میلیمتر باشد.

لازم به توضیح است که در داخل هر یک از گروه های فوق ممکن است ارقامی با وزن هزار دانه متفاوت باشد.

۳- طبقه بندی ارقام برنج از دیدگاه تجاری

برنج های ایران از لحاظ زودرسی ور دیررسی، ریشک دار ور یا بدون ریشک، طول و ضخامت دانه به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

الف) گروه صدری :

برنج های گروه صدری دارای مقطع شیشه ای و به دلیل داشتن آمیلوز مناسب، خوش خوراک، دارای پخت عالی است. شلتوک های این گروه معمولاً باریک و قلمی که طول آن بیش از ۹ میلیمتر، ریشک دار (میرطارم – سالاری – عنبر بو) و یا بدون ریشک به رنگ های مختلف کرکدار و بدون کرک است. رنگ ساقه روشن با ارتفاع بین ۱۳۰ الی ۱۶۰ سانتیمتر حساس به ورس، آفات و کم آبی است.

ب) گروه چمپا :

برنج های این گروه معمولا دانه قطور و کوتاه بین ۶ تا ۷ میلیمتر که معمولا دیررس هستند نسبت به عوامل نامساعد محیط، مثل کم آبی و آفات در مقایسه با گروه صدری مقاومت بیشتری دارند ولی ارزش تجاری آن کمتر است. مهم ترین ارقام این گروه شامل بینام، چمپا، شاهک، سرخ چمپا است.

ج) گروه گرده :

برنج های این گروه دارای دانه های کوتاه و اندازه آن کمتر از ۶ میلیمتر است. مقاومت بالایی نسبت به آفات و بیماری ها، کم آبی و عوامل نامساعد جوی دارند. عملکرد این گروه بیش از دو گروه است ولى ارزش تجاری آن پایین است مانند گرده مولائی، گرده کلات، زرک.

دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت برنج

دانلود مجموعه آموزشی زراعت برنج

اطلاعات خودت را درباره زراعت برنج با این مجموعه آموزشی افزایش بده. این بسته آموزشی متفاوت، شامل تعداد زیادی کتاب، فیلم های آموزشی، اپ موبایل و... است که بدون تردید کامل ترین و به روزترین مرجع یادگیری کشت برنج در نقاط مختلف کشور هست. این مجموعه را همین الان می توانی دانلود کنی.