عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما یکی از مشکلاتی است که طی سال های اخیر باعث بروز خسارات زیادی به محصول خرما شده است. این عارضه تقریبا در تمام نقاط استان وجود دارد و میزان خسارت این عارضه در نخلستان های مناطق آلوده گاها تا 80 درصد رسیده است.

بروز این عارضه تحت تاثیر شرایط آب و هوایی بوده و تاکنون نقش عوامل زنده در ایجاد آن به اثبات نرسیده است.

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما صفحه 1
عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما صفحه 2
دانلود عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما