شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

سرعت بلوغ میوه های گوجه فرنگی پاییزه می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و نیز رقم قرار گیرد. شرایط دمایی مناسب در افزایش سرعت رسیدن میوه بسیار موثر است. در دمای بالا میوه زودتر به بلوغ می رسد. دوره رسیدن میوه در فصل زمستان نسبت به تابستان طولانی می شود و طول دوره رسیدن، رنگ میوه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

همچنین شرایط دمایی مطلوب نیز به گسترش بیشتر رنگ قرمز (لیکوپن) کمک می کند. در شرایط دمایی بالاتر لیکوپن نسبت به سایر کاروتنوئیدها (پیش سازهای ویتامین آ) بیشتر ساخته می شود.

شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

پس ازسپری شدن دوره رشد رویشی گیاه و رسیدن گیاه به مرحله زایشی و گلدهی، معمولا بسته به شرایط محیطی هر منطقه و نوع رقم کشت شده، ۵۰-۴۵ روز پس از گل دادن میوه و گوجه فرنگی می رسد که در این زمان میوه گوشتی و آماده تغییر رنگ می شود.

شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

از نظر رسیده بودن، میوه های گوجه فرنگی را به چهار گروه تقسیم می کنند که بر حسب نوع مصرف، وضعیت بازار و عرضه محصول به بازارهای دور و نزدیک زمان برداشت فرق می کند:

۱- مرحله سبز رسیده :

در این مرحله میوه از نظر حجم به اندازه نهایی خود رسیده یعنی رشد کافی کرده و رنگ سبز تیره آن متمایل به سفیدی است. این میوه ها با توجه به ویژگی هایی که دارد برای حمل و انتقال به بازار های دور دست مناسب می باشد. در صورتی که احتمال خطر سرمای پائیزه نیز وجود داشته باشد می توان در این مرحله میوه را برداشت کرده و در انبار نگه داری کرد. طول دوره نگهداری میوه سبز بستگی به رقم دارد. میوه سالم در دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد می تواند ۴ تا ۸ روز نگهداری شود. ارقامی وجود دارند که دوره طولانی تری در انبار می مانند که برای برخی ارقام این دوره ۱۲-۱۰ روز نیز طول می کشد.

۲- مرحله رسیده نیمه صورتی :

پس از گذشت چند روز میوه های سبز رسیده تغییر رنگ می دهند و در میوه های سبز رسیده لکه یا خطوط صورتی رنگ دیده می شود ولی هنوز کاملاً سفت هستند و در فضای داخل میوه و اطراف بذور ماده لزج ژلاتینی وجود دارد.

در این مرحله می توان میوه را برداشت کرد و در انبار با استفاده از گاز اتیلن که از میوه های رسیده به میوه های نارس منتقل می شود آن ها را رساند.

شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه

۳- مرحله رسیده تمام صورتی :

در این مرحله رنگ صورتی تمام قسمت های میوه را فرا گرفته ولی هنوز کمی سفت و مقاوم است و پس از برداشت چند روز بیشتر طول نخواهد کشید که تبدیل به میوه کاملا رسیده می شود.

۴- مرحله رسیده قرمز (رسیده کامل) :

در این مرحله میوه کاملاً رسیده و نرم و دارای رنگ قرمز و شفاف است و از نظر طعم و مرغوبیت برای خوراک بسیار مناسب و مطلوب می باشد.