میزان اکسیژن محلول در آب برای پرورش ماهی قزل آلا به چه عواملی بستگی دارد؟