روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/11
2,000 تومان

توضیحات

در این کتاب علاوه بر موارد استفاده های دارویی و خصوصیات گیاه شناسی، دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت کدو طبی به طور مشروح آمده است.

تقاضای روزافزون مصرف فراورده های گیاهان دارویی از سوی مصرف کنندگان و صنایع دارویی کشور، توسعه کشت گیاهان دارویی را به ضرورت تبدیل نموده است. به طوریکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ۸۰ درصد از مردم جهان از داروهای گیاهی استفاده می کنند و ۲۵ درصد داروهای نسخه شده در جهان از ترکیبات مستخرج از گیاهان می باشد.

در حال حاضر ۷۱ درصد از داروهای مصرفی آلمان، ۳۵ درصد سوئیس، ۲۵ درصد آمریکا و انگلیس، ۴۰ درصد ژاپن و بیش از ۵۰ درصد از داروهای مصرفی کشورهای چین و هند را گیاهان دارویی تشکیل می دهند و این آمار در ایران ۴ درصد می باشد که از ۳۰۰ قلم گیاه دارویی تولید شده توسط ۳۵ شرکت داخلی به دست می آید. این تولیدات حداکثر از ۹۰ گونه گیاهی استخراج شده و ۶۰ قلم از داروهای تولیدی از مواد اولیه وارداتی تهیه می شود.

تعداد صفحات: 18 صفحه

تاکنون کشت کدو طبی در سطح وسیع صورت نگرفته است. به طوری که در سال ۱۳۹۳ تنها در شهرستان خدابنده و به صورت محدود در سطح ۱٫۵ هکتار و با عملکرد ۱ تن در هکتار کشت گردیده است. در راستای توسعه کاشت و تولید گیاهان دارویی در استان زنجان، اقدام به شناسایی گیاهان دارویی در استان شده است که تا به حال ۲۱۲ گونه گیاهی شناخته شده است که فقط ۴۹ گونه برای مردم استان شناخته شده است. از سوی دیگر طی مطالعات مستمر همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه زنجان فهرست گیاهان دارای اولویت از لحاظ اقتصادی و سازگار با شرایط استان استخراج گردیده است.

در این میان گیاه کدو تخم کاغذی از جمله گیاهانی است که به جهت داشتن مزایایی از قبیل متحمل به کم آبی، قابلیت کشت در خاکهای آهکی، ارزش دارویی بالا و بالا بودن توجیه اقتصادی نسبت به سایر محصولات زراعی منطقه، در اولویت ترویج و توسعه قرار گرفته است. بر همین اساس در این کتاب علاوه بر موارد استفاده های دارویی و خصوصیات گیاه شناسی، دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت کدو طبی به طور مشروح آمده است.

 

فهرست مطالب کتاب زراعت کدو طبی (تخم کاغذی) :

 • مقدمه
 • گیاه شناسی
 • اکولوژی کدو تخم کاغذی
 • عملیات زراعی
  • کاشت
  • داشت
  • برداشت
 • انبارداری
 • ترکیب شیمیایی دانه
 • مصارف دارویی
 • ارزیابی اقتصادی
 • آفات
 • بیماری ها
 • منابع

 

نوشته های مرتبط