روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/17
3,500 تومان

توضیحات

شما خوانندگان گرامی در این کتاب با مراحل رشد سویا، واکنش مراحل مختلف رشد سویا به آب، زمان و مقدار آب مورد نیاز سویا، روش های مختلف آبیاری سویا، سودمندی روش کم آبیاری برای افزایش تولید کل سویا، الویت بندی آبیاری سویا در شرایط محدودیت های مختلف آب، آشنا می شوید.

این گیاه در شرایط مختلف و به صورت دیم، آبی و یا آبیاری تکمیلی کشت می شود، سویا در شرایط اقلیمی گرم و نیمه گرم رشد نموده و نسبتا به درجه حرارت های پایین و خیلی بالا مقاوم بوده اما سرعت رشد آن در درجه حرارت بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد و کمتر از ۱۸ درجه سانتی گراد کاهش می یابد. حداقل درجه حرارت برای رشد ۱۰ و برای تولید ۱۵ درجه سانتی گراد است. فواصل ردیف ها در سویا بین ۵۰ تا ۸۰ سانتی متر متغیر است.

در مناطق خشک که امکان آبیاری سویا در تمام فصل وجود دارد بهتر است فواصل را کمتر و در مناطق مرطوب باید فواصل ردیفها را بیشتر در نظر گرفت. بدلیل اینکه فواصل کم ردیف ها به همراه آبیاری در مناطق مرطوب که به طور طبیعی رشد رویشی زیادی دارند و عدم هوادهی مناسب در محیط داخلی ردیف ها شرایط مناسب برای رشد آفات و بیماری ها را فراهم می کند،

دوره رشد سویا حدودا بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ روز می باشد. سویا اغلب در تناوب با گیاهانی نظیر پنبه، ذرت و سورگوم رشد می نماید. در انواع بافت خاک به جزء خاک خیلی سبک قابل کشت است. بهترین PH خاک برای رشد مناسب گیاه در حدود ۶ تا ۶٫۵، آب زیرزمینی کم عمق در طی مراحل رشد خصوصا اوایل گلدهی خسارت زیادی به گیاه می زند. گیاه به آب ماندگی حساس اما به شوری خاک نسبتا متحمل است.

آستانه تحمل به شوری خاک در سویا حدود ۵٫۵ دسی زیمنس بر متر ولی بعد از آستانه عملکرد گیاه با شیب نسبتا زیادی کاهش یافته، به طوری که در شوری خاک ۸ دسی زیمنس بر متر عملکرد گیاه ۵۰ درصد کاهش می یابد. محدودیت شدید منابع آبی قابل استحصال از یک طرف و کاربرد عمده منابع موجود آبیاری در بخش کشاورزی برای تولید بیشتر از طرف دیگر، اهمیت برنامه ریزی آبیاری برای استفاده بهینه از منابع آبی بسیار با اهمیت است.

عمده تولیدات کشاورزی در کشور از اراضی تحت آبیاری تولید می شود. به جز گیاهان زمستانه در بعضی از نقاط کشور که نیاز آبی آنها تا اندازه ای منطبق بر الگوی توزیع بارندگی در کشور می باشد، امکان کشت دیم برای بسیاری از محصولات زراعی در کشور وجود ندارد. بنابراین برای تغذیه جمعیت کنونی کشور متکی به تولید در این اراضی و زمین هایی خواهد بود که از این به بعد به صورت آبی زیر کشت قرار خواهند گرفت.

سویا گیاهی تابستانه است و تنش رطوبتی یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید آن محسوب می گردد. آبیاری قادر است عملکرد آن را تا ۲ برابر نسبت به شرایطی که آبیاری نمی گردد، افزایش دهد. بنابراین برای حفظ پایداری تولید سویا ضروری است تا برنامه آبیاری آن در شرایط مختلف مورد کنکاش قرار گیرد.

تعداد صفحات: 31 صفحه

فهرست مطالب کتاب برنامه‌ریزی آبیاری سویا :

 • مقدمه
 • مراحل رشد سویا
 • واکنش سویا به آب در مراحل مختلف رشد
 • آبیاری سویا در خاک های مختلف
 • آخرین آبیاری
 • مقدار آب مورد نیاز سویا
 • سودمندی استفاده از روش کم آبیاری در سویا
 • الویت بندی آبیاری سویا تحت شرایط مختلف آب قابل دسترس
 • روش های آبیاری سویا
 • نتیجه گیری
 • منابع مورد استفاده

 

نوشته های مرتبط