روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
MP4
مخاطبین
1401/2/12
5,000 تومان

توضیحات

فیلم آموزشی بیماری پژمردگی بوته طالبی و خربزه (بوته میری فوزاریومی)

عوامل بیماری زای زیادی وجود دارند که می توانند خسارت جبران ناپذیری به وجود آورند. در این میان قارچ ها نقش بسیار مهمی در ایجاد خسارت دارند. زیرا حالات مختلفی از یک قارچ می تواند حامل آلودگی باشد.

یکی از قارچ های مهم خسارت زا که در این فیلم آموزشی با آن آشنا می شویم، قارچ فوزاریوم است که عامل بوته میری و پژمردگی در گیاهان جالیزی یا کدوییان می باشد. این بیماری یکی از بیماری ها خطرناک طالبی و خربزه می باشد که در این آموزش با نحوه کنترل و مبارزه با آن آشنا می شویم.

مدت زمان فیلم: 26 دقیقه

نوشته های مرتبط