به مزرعه نو، بزرگترین پایگاه آموزش مجازی کشاورزی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی و... خوش آمدید.
Previous
Next

معرفی

شیلات

شیلات عبارت از مجموعه علومی است که به شناسایی، بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش، صید و بهره‌برداری، نگهداری، عمل‌آوری و فرآوری ماهیان و سایر آبزیان یا محصولات حاصل از آن‌ها می‌پردازد. واژه شیل برگرفته از نام نوعی دام ماهیگیری رودخانه ای است.

از مهم‌ترین حوزه‌های تخصصی شیلات که مجموعاً علوم و مهندسی شیلات نامیده می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ماهی شناسی – تکثیر و پرورش (ماهی، میگو، صدف، نرم تنان و گیاهان دریایی) – لیمنولوژی یا بوم‌شناسی آب شیرین – بوم‌شناسی دریاها – صید و بهره برداری (ماهیگیری صنعتی) – فرآوری محصولات شیلاتی – تغذیه آبزیان پرورشی.