×

کشت پاییزه و زمستانه سیب زمینی در سیستان و بلوچستان

بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی

پوستر آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی و سیب زمینی

0