توصیه های فنی مهم در انبارداری میوه مرکبات
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توصیه های فنی مهم در انبارداری مرکبات

معرفی رقم پرشین لایم و دستورالعمل فنی پرورش آن در جنوب کشور
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی رقم پرشین لایم و دستورالعمل فنی پرورش آن در جنوب کشور

آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات

معرفی انواع پایه مرکبات برای پیوند
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی انواع پایه مرکبات برای پیوند

مهار نماتد مرکبات با استفاده از آفتاب دهی خاک سایه انداز در باغ های آلوده
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهار نماتد مرکبات با استفاده از آفتاب دهی خاک سایه انداز در باغ های آلوده

آشنایی با بیماری باکتریایی بلاست مرکبات و روش کنترل بیماری
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با بیماری باکتریایی بلاست مرکبات و روش کنترل بیماری

آفات مهم مرکبات و روش های کنترل آن ها
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

آفات مهم مرکبات و روش های کنترل آن ها

کاربردهای تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

کاربردهای تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

شناسایی و کنترل کنه زنگ مرکبات
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شناسایی و کنترل کنه زنگ مرکبات

شپشک قهوه ای مرکبات را بشناسیم
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

شپشک قهوه ای مرکبات را بشناسیم

شناخت بیماری نماتد مرکبات
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شناخت بیماری نماتد مرکبات

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت