روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/03/01
6,000 تومان

توضیحات

پرورش و تولید قارچ های خوراکی در رفع نیاز غذایی با افزایش مواد پروتئینی و اصلاح الگوی تغذیه عادات غذایی جامعه بسیار کارساز است و به عنوان یکی از منابع غذایی طبیعی در اصلاح ساختار تغذیه هموطنان به ویژه روستاییان می تواند قرار گیرد. در کشور ما همه ساله مقادیر از پس مانده های محصولات کشاورزی مانند کاه کلش غلات و سایر محصولات، ضایعات کارخانجات قند، ضایعات دانه های روغنی به نوعی از بین می روند و از چرخه بهرو وری صحیح خارج می شوند.

به طوری که برخی سبب آلودگی محیط زیست می گردد. این مواد و ضایعات اکثرا خشبی هستند و دارای ترکیبی از لیگنین، سلولز و همی سلولز می باشند که دارای ضریب هضم بسیار پایین هستند و کارایی مناسبی برای دام ها ندارند ولی برای پرورش قارچ بسیار مناسبند. در پرورش قارچ صدفی ضایعات بخش کشاورزی در چرخه طبیعی بازیافت قرار می گیرند و باقیمانده بستر کاشت قارچ برای دام ها بهترین خوراک سلولزی غنی شده است و در مزارع و باغات و کشت های گلخانه ای به عنوان کود آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب پرورش قارچ های صدفی خوراکی

تعداد صفحات: 55 صفحه

فهرست مطالب کتاب پرورش قارچ های صدفی خوراکی :

 • ارزش غذایی و اهمیت دارویی قارچ صدفی
 • شناخت قارچ صدفی
 • چگونگی رشد قارچ صدفی
 • بستر رشد قارچ
 • آماده سازی مواد بستر کاشت
 • ضدعفونی کردن
 • بذر قارچ
 • مشخصات مایه قارچ
 • نگهداری مایه قارچ
 • مکان پرورش قارچ صدفی
 • مشخصات مکان پرورش قارچ
 • عوامل طبیعی موثر در پرورش قارچ
 • رطوبت
 • تهویه
 • حرارت
 • نور
 • مایه زنی
 • روش های مختلف کاشت
 • مراحل مختلف رشد قارچ صدفی
 • برداشت قارچ صدفی
 • روش های نگهداری قارچ های خوراکی
 • تمیز کردن قارچ قبل از مصرف
 • انواع غذاهایی که با قارچ درست می شوند
 • چگونگی استفاده از بقایای بستر قارچ صدفی
نوشته های مرتبط