روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/2
3,000 تومان

توضیحات

امروزه مقداری از بارندگی های سالیانه، به صورت رودخانه، سیلاب و تبخیر از دسترس ما خارج می شوند، ما می توانیم با کنترل آب های سطحی، از هدر رفتن آن ها جلوگیری کنیم. از سال های دور برای جلوگیری از هدر رفتن آب های سطحی حاصل از بارندگی، کار هایی انجام می شده است. اما این کار ها پایه و اساس علمی نداشته و خیلی زود فراموش شده است. در این کتاب آموزشی، یکی از روش های استفاده از آب های هرز به نام پخش سیلاب معرفی می شود. امیدوارم با به کار بستن درست این روش، بتوانیم در حفظ منابع آبی کشور بکوشیم و از آن ها به طور مناسب استفاده کنیم.

کتاب پخش سیلاب

تعداد صفحات کتاب: 20 صفحه

فهرست مطالب کتاب پخش سیلاب :

 • تغذیه مصنوعی و اهمیت آن
 • پخش سیلاب
 • دلیل های تشکیل سیلاب ها
 • زیان هایی که از سیلاب ها به وجود می آیند
 • هدف های پخش سیلاب
 • روش اجرایی پخش سیلاب
 • انواع روش های پخش سیلاب
 • پخش سیلاب با استفاده از روش کنترل کننده
 • پخش سیلاب بدون استفاده از روش کنترل کننده
 • پخش سیلاب به روش گردشی
 • روش ساختن سیل گستران با استخر تغذیه
نوشته های مرتبط