روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/02/20
3,000 تومان

توضیحات

مگس گیلاس از سال های دور در ایران وجود داشته و دواچی در سال ۱۳۲۸ به شرح آن پرداخته است. در سال ۱۳۴۰ نیز بهرام نراقی تحقیقات خود را در این زمینه ارائه نموده است. این آفت منحصرا به گیلاس و آلبالو حمله کرده و گاهی روی برخی از ارقام گوجه نیز ممکن است دیده شود. خسارت این مگس روی گیلاس های زودرس کمتر دیده می شود و حداکثر آلودگی روی ارقام دیررس می باشد.

کتاب مگس گیلاس

تعداد صفحات: 26 صفحه

 

فهرست مطالب کتاب مگس گیلاس :

 • درخت گیلاس
 • آب و هوای مرغوب گیلاس
 • خاک مرغوب درخت گیلاس
 • تکثیر گیلاس
 • اهمیت درخت گیلاس
 • خانواده مگس های میوه
 • تاریخچه
 • مناطق انتشار و گیاهان میزبان
 • خسارت
 • شکل شناسی
 • حشره کامل
 • تخم
 • لارو
 • شفیره
 • زیست شناسی
 • کنترل
 • روش های ردیابی آفت
 • کنترل غیر شیمیایی
 • مبارزه مکانیکی
 • مبارزه شیمیایی
نوشته های مرتبط