روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/17
4,000 تومان
سایر مجموعه های آموزشی

توضیحات

شما خوانندگان گرامی در این کتاب با فناوری تولید بیوگاز به عنوان یکی از منابع انرژی های تجدیدپذیر با مزایای بسیار مفید و گوناگون که اصول آن بر یک چرخه طبیعی و زیست محیطی استوار است آشنا خواهید شد.

انرژی را می توان جوهره حیات و مایه رشد آن دانست، ساده ترین تعریف از آن «توانایی انجام کار» است. در فرهنگ های فارسی برای لغت Energy معادل فارسی «کارمایه» را معرفی می نماید. ۳۰۰ سال پیش از این شیخ بهایی دانشمند بزرگ ایرانی گازهای متصاعد شده از فاضلاب را در نقطه ای جمع آوری نموده و به وسیله افروختن دائمی شمعی، آب مخزن حمام معروف شیخ بهایی اصفهان را گرم می کرد.

بعد از او، ۱۳۸ سال پیش پاستور دریافت باکتری ها در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد قادرند در غیاب حضور اکسیژن برخی فاضلاب ها را تجزیه نموده و گاز متان تولید کنند. هم اکنون در کشورهایی مانند ژاپن و هندوستان هزاران دستگاه از این نوع در اندازه های روستایی و شهری ساخته شده است. در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان از این دستگاه ها در مقیاس صنعتی برای تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی بهره برداری می شود.

تعداد صفحات: 32 صفحه

گاز حاصل از تخمیر (Fementation) بی هوازی مواد آلی تولیدی توسط فضولات حیوان، گیاه و انسان توسط باکتری ها را اصطلاحا بیوگاز (Biogas) می نامند، بیوگاز عمدتا شامل متان، دی اکسید کربن و ازت است. این گاز یکی از منابع تجدید پذیر انرژی است که توسط هاضم های (Digester) بی هوازی و تبدیل زیستی مواد آلی به متان تولید می شود، فرایندی که در راستای حفظ محیط زیست نیز می باشد و در آن مواد زائد آلی تجزیه می شوند.

مواد آلی به سه دسته مهم از مولکول ها یعنی پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربیها دسته بندی می شوند. پروتئین ها علاوه بر اینکه به عنوان آنزیم نقش عمده ای را دارا هستند به صورت یک منبع ذخیره نیتروژن نیز عمل می کنند. چربیها و کربوهیدرات ها مواد اصلی ذخیره کننده انرژی می باشند. بیوگاز محصول تخمیر بی هوازی این مواد یعنی پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها است. فرایند تولید بیوگاز مزایای مهمی دارد که برخی از آنها عبارتند از :

 • حفظ سوخت های فسیلی و چوب برای استفاده مصارف صنعتی غیر سوختی
 • حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی جو
 • افزایش سطح بهداشت شهری و روستایی
 • تولید کود غنی (کمپوست) و با کیفیت جهت مصارف کشاورزی
 • تولید سوخت گازی متان که می تواند برای پخت و پز، گرمایش و تولید برق استفاده شود.

در این کتاب با فناوری تولید بیوگاز به عنوان یکی از منابع انرژی های تجدید پذیر با مزایای بسیار مفید و گوناگون که اصول آن بر یک چرخه طبیعی و زیست محیطی استوار است آشنا خواهید شد. همچنین، جنبه های مختلف این فناوری مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت و مزایای این گاز به خصوص در زمینه رفع مشکلات زیست محیطی و تولید انرژی مورد نیاز نشان داده خواهد شد.

 

فهرست مطالب کتاب فرایند تولید انرژی از بیوگاز :

 • مقدمه
 • تجزیه بی هوازی مواد آلی
 • خصوصیات بیوگاز
 • آزمایش های لازم
 • پارامترهای طراحی و عملیاتی
  • میزان تولید و ترکیب اجزاء بیوگاز
  • تأثیر دما
  • تأثیر pH
  • تأثیر نسبت کربن – نیتروژن – فسفر
  • سرعت بارگیری سیستم
  • مواد سمی
 • مقایسه بین تصفیه هوازی و بی هوازی
 • ساختار سیستم های هضم بی هوازی
  • هاضم
  • روش های اختلاط در هاضم
  • روش های گرمایش هاضم
 • هضم لجن فاضلاب
 • انواع هاضم
 • نتیجه گیری
 • منابع مورد استفاده

 

نوشته های مرتبط