روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/10
3,500 تومان

توضیحات

یکی از راههای افزایش دسترسی بیشتر مردم به فرآورده های باغبانی، جلوگیری از ضایعات بین زمان برداشت تا هنگام مصرف می باشد که غالبا توجه چندانی به آن نمی شود. این ضایعات، در نتیجه نا آگاهی تولید کنندگان فرآورده های باغبانی به شیوه های درست جا به جایی پس از برداشت، حمل و نقل، انبار داری و بازاررسانی می باشد.

ضایعات پس از برداشت میوه ها و سبزی ها در برخی موارد به ۸۰٪ می رسد. عرضه ی میوه و سبزی های تازه را می توان با کاهش ضایعات و با بکار گیری تکنولوژی جدید افزایش داد. امروزه در برخی از کشورهای در حال رشد، بیوتکنولوژی جدید توانسته است انقلاب بزرگی در افزایش تولید مواد غذایی با ارزش بوجود آورد.

تعداد صفحات: 27 صفحه

پیشرفت در تکنولوژی روشهای برداشت، خشک کردن به روشهای گوناگون، خنک کردن اولیه، بکار گیری انبارهای مختلف، تیمارهای پیش و پس از برداشت، مواد شیمیایی مختلف (قارچ کشها، جذب کننده های اتیلن، آنتی بیوتیکها، امولسیونهای واکس، مواد ضد اکسید کننده و تبخیر کننده)، روشهای حفاظت فرآورده ها به وسیله ی تکنیکها و مواد بسته بندی جدید، فرآیند تبدیل میوه و سبزی ها به فرآورده های پایداری مانند کمپوت، مربا، همگی افزایش میزان مواد غذایی را در پی خواهد داشت.

مراجع گوناگون، برآورد می کنند که ۲۵ تا ۸۰ درصد میوه و سبزی های تازه پس از برداشت از بین می رود، هر چند که بررسی اخیر سازمان خواروبار جهانی حاکی است که بسیاری از این برآوردها نادرست و ناقص هستند. در مناطق گرمسیری که بخش بزرگی از کشورهای در حال رشد را تشکیل می دهند این گونه تلفات، از نظر اقتصادی و اجتماعی مهم می باشند. در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا تلفات پس از برداشت، غالبا مسأله ای جدی تلقی می شود.

 

فهرست مطالب کتاب فرآوری موز :

 • مقدمه
 • مشخصات گیاهشناسی
 • انواع موز
 • گل ماده، گل خنثی و گل نر
 • ازدیاد موز
  • تکثیر به وسیله ریزوم
  • تکثیر به وسیله پاجوش
  • تکثیر از طریق کشت بافت
 • ارقام موز
 • انتخاب محل کشت
 • خواص دارویی
 • آمار
 • مایع اتی ژن چیست؟
 • نکات تکنیکی مهم
 • پیشنهادها
 • منابع
نوشته های مرتبط