روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/14
5,000 تومان

توضیحات

درخت گیلاس به دلیل دارا بودن عادت رشد عمودی و غالبیت انتهایی شدید در صورت توجه ناکافی در زمینه تربیت، در سالهای اولیه پس از کشت، رشد رویشی زیادی خواهد داشت و اثرات نامطلوب ذکر شده را به شدت بروز خواهد داد. بنابراین دقت و توجه کافی در خصوص تربیت درختان گیلاس ضروری است.

کتاب حاضر حاوی مطالب مفید و ارزشمند در خصوص ضرورت توجه به تربیت مناسب و به موقع و روش های مختلف تربیت درخت گیلاس است که با هدف آشنایی بیشتر و تشویق و ترغیب باغداران و کارشناسان به این موضوع ترجمه و تدوین گردیده است.

احداث باغ میوه با هدف تجاری و اقتصادی، مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلف در زمان کشت و سالهای اولیه رشد درختان می باشد. بدون شک تربیت صحیح درختان یکی از مهمترین عوامل می باشد که می بایست توجه و دقت بیشتری نسبت به آن صورت گیرد.

درختان میوه در صورتی که در شرایط طبیعی و بدون دخالت انسان رشد نمایند، معمولا پس از طی چند سال به درخت و یا درختچه ای با شاخه های متراکم تبدیل می شوند که فاقد کارآیی لازم از نظر کمیت و کیفیت محصول می باشند. افزون بر این، در چنین درختانی به دلیل پر برگی و نفوذ نامناسب نور به داخل تاج درخت شاخه های داخل تاج به تدریج خشک شده و تولید میوه صرفا به سطح بیرونی تاج محدود می شود. تنه درختانی که به روش نامناسب تربیت شده اند، معمولا از استحکام کافی برخوردار نیستند و در صورت باردهی زیاد و با کمترین فشار دچار شکستگی می شوند.

تعداد صفحات: 40 صفحه

به منظور اجتناب از موارد فوق الذکر فرم دهی و تربیت درختان در سالهای اولیه پس از کشت ضروری است. از جمله اهداف مهم تربیت می توان به زاویه بندی مناسب شاخه و دستیابی به تنه قوی و محکم، افزایش کمی و کیفی محصول، افزایش طول عمر اقتصادی درخت، زودباردهی، کنترل اندازه درخت، افزایش تعداد درخت در هکتار و کاهش هزینه عملیات باغی اشاره نمود. لازم به ذکر است انتخاب صحیح روش تربیت درختان میوه مستلزم در نظر گرفتن شرایط مختلف از قبیل نوع پایه، نوع رقم، شرایط آب و هوایی، خاک و … نیز می باشد.

 

فهرست مطالب کتاب سیستم های تربیت گیلاس :

 • مقدمه
 • مسایل مهم مربوط به تربیت در باغات گیلاس
 • سیستم Steep Leader
 • سیستم Spanish Bush
 • سیستم Vogal central leader
 • تکنیک های هرس و تربیت
 • سر برداری از محل چوب یکساله
 • سر برداری از محل چوب مسن تر
 • کوتاه کردن شاخه
 • برش تلفیقی
 • تنک کردن
 • هدایت شاخه
 • هرس تابستانه
 • استفاده از پرومالین
 • خراشیدن
 • اجرای سیستم های تربیت درختان گیلاس
  • روش تربیت Spanish bush
   • روش تربیت Spanish bush در زمان کاشت نهال
   • روش تربیت Spanish bush در اولین فصل رشد
   • روش تربیت Spanish bush در بهار سال دوم
   • روش تربیت Spanish bush بعد از برداشت یا خواب در زمان بلوغ
  • روش تربیت Steep leader
   • روش تربیت Steep leader در زمان کاشت
   • روش تربیت Steep leader در اولین فصل خواب
   • روش تربیت Steep leader در فصل دوم خواب
   • روش تربیت Steep leader تا سن باردهی و هرس خواب یا بهار
   • روش تربیت Steep leader در زمان بلوغ
  • روش تربیت Vogel central leader
   • روش تربیت Vogel central leader در زمان کاشت
   • روش تربیت Vogel central leader در اولین بار
   • روش تربیت Vogel central leaderرس بهاره تا زمان بلوغ
   • روش تربیت Vogel central leader بهار یا تابستان سال دوم و سوم
   • روش تربیت Vogel central leader بهار یا تابستان در زمان بلوغ
   • روش تربیت Vogel central leader در زمان بلوغ بعد از برداشت
 • منابع
نوشته های مرتبط