روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/02/26
3,000 تومان

توضیحات

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان زراعت سویا در خوزستان ، مجموعه ای است آموزشی که اطلاعات جامعی در این خصوص در اختیار شما قرار می دهد.

گیاه سویا گیاهی دو منظوره در صنایع غذایی می باشد که اهمیت ویژه ای در تهیه فرآورده های غذایی دارد و به دلیل وابسته بودن کشورمان به واردات روغن و پروتئین، تولید سویا در داخل کشور بسیار ضروری است. در حال حاضر سویا در کشور به دو صورت کشت می شود :

 1. شمال شرق کشور ( شامل استان های گلستان، لرستان و دشت مغان )
 2. کشت بهاره : مناسب برای همه مناطق به ویژه مناطق گرم جنوبی کشور مانند خوزستان

در استان خوزستان پس از برداشت گندم در خرداد ماه اراضی وسیعی در شمال استان برای کشت این گیاه مستعد هستند.

کتاب زراعت سویا در خوزستان
تعداد صفحات: 26 صفحه

فهرست مطالب کتاب زراعت سویا در خوزستان :

 • خاک مناسب کاشت
 • آماده سازی زمین
 • نیاز غذاییی سویا
 • استفاده از مایه تلقیح مناسب سویا در زمان کاشت بذر
 • ارقام مناسب سویا
 • تراکم و الگوی کاشت سویا
 • تاریخ کاشت
 • آبیاری سویا
 • آفات سویا
 • علف های هرز سویا
 • بیماری های سویا
 • تاریخ برداشت
 • برداشت سویا
 • نگه داری بذر سویا
نوشته های مرتبط