روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/03/01
2,000 تومان

توضیحات

بهترین میوه طالبی از تعامل درجه حرارت بالا، نور زیاد، بارندگی کم و رطوبت نسبی کم هوا در طول دوره رشد به دست می آید. خاک مورد نیاز طالبی باید دارای زهکشی خوب باشد. خاک های سنگین رسی یا خاک با ماده آلی زیاد به دلیل ظرفیت بالای نگهداری آب باعث فعالیت بیشتر پاتوژن های گیاهی شده و باعث بیماری می شوند. PH مناسب برای طالبی ۵/۵ تا ۷ می باشد.

این گیاه به ازای تولید یک تن میوه ۲ کیلوگرم ازت خالص هفتاد درصد کیلوگرم فسفر و ۲ تا ۵ کیلوگرم پتاسیم و حدود نیم کیلوگرم عناصر ریزمغذی از خاک جذب می کند. نیاز طالبی به پتاسیم بیشتر از ازت و فسفر می باشد. این نکته ضرورت مصرف پتاسیم در زراعت طالبی را روشن می سازد.

کتاب مصرف بهینه کود گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبی

تعداد صفحات: 18 صفحه

فهرست مطالب کتاب مصرف بهینه کود، گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبی :

  • توصیه کودی بر مبنای آزمون خاک
  • ازت
  • فسفر
  • پتاسیم
  • گوگرد
  • آهن
  • روی
  • بور
نوشته های مرتبط