روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/01/12
4,000 تومان

توضیحات

پرورش کیوی در محدوده کوچکی از کرانه دریای خزر رونق بسیار خوبی داشته و با توجه به فراهم بودن شرایط مطلوب آب و هوایی و نیز رعایت اصول فنی از جانب اغلب باغداران عملکرد و کیفیت محصول تولیدی قابل رقابت با کشورهای صاحب نام در پرورش این محصول می باشد.

اهمیت فوق العاده موضوع تربیت و هرس تاکستان های کیوی فروت در مقدار عملکرد و کیفیت محصول از یک طرف و عدم وجود منبعی جامع و معتبر از نحوه صحیح اجرای این عملیات از سوی دیگر موجب شد تا کتاب آموزشی حاضر که دربر گیرنده نظرات متخصصین این فن می باشد جمع آوری شده و به کلیه علاقه مندان و دست اندرکاران تولید این محصول ارزشمند باغی تقدیم شود.

کتاب تربیت و هرس تاک های کیوی فروت
تعداد صفحات: 37 صفحه

فهرست مطالب کتاب تربیت و هرس تاک های کیوی فروت :

 • یادآوری چند اصل مهم در باردهی کیوی فروت
 • ضرورت تربیت و هرس تاک های کیوی فروت
 • اسقرار و ابقای سیستم خوش فرم از شاخه ها
 • ایجاد توازن بین رشد رویشی و تولید میوه
 • بهبود وضعیت تهویه و نفوذ نور در درون تاج
 • ساختارهای نگهدارنده تنه و شاخه در کیوی فروت
 • سیستم صلیبی
 • سیستم آلاچیقی
 • تربیت نهال های جوان کیوی فروت
 • هرس زمستانه تاک های ماده
 • هرس تابستانه
 • هرس تاک های نر
نوشته های مرتبط