کتاب شپشک سپردار توت و کنترل بیولوژیک آن در توتستان های گیلان

دانلود کتاب شپشک سپردار توت و کنترل بیولوژیک آن در توتستان های گیلان
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه شپشک سپردار توت و کنترل بیولوژیک آن در توتستان های گیلان می باشد که روش مقابله با آن ها را تشریح می کند.

شپشک سپردار توت از خرطوم مفصلی های سپردار بوده که موطن اصلی آن کشورهای جنوب آفریقاست، در سال ۱۳۴۳ به همراه قلمه های اصلاح شده از ارقام ژاپنی توت وارد ایران شده و در پی ازدیاد سریع ابتدا در توتستان های استان گیلان و بعد در سایر نقاط توسعه و استقرار یافته است.

هم زمان با بررسی تحقیقاتی درباره بیولوژی و سازگاری زنبور وارداتی، بررسی شرایط پرورش و تکثیر انبوه شپشک توت و زنبور پارازیتویید آن نیز در واحد تحقیقات شرکت ابریشم ایران انجام گرفت که در پی آن با اجرای برنامه های رهاسازی پی گیر به طور سالانه در توتستان های آلوده و با همکاری اداره حفظ نباتات و نوغانداران منطقه کنترل بیولوژیک حشره فوق عملی شده و در صورت عمومیت دادن برنامه های مراقبت و رهاسازی موضعی و اضطراری همراه با اعمال روش های زراعی به طور تلفیقی می توان برنامه مبارزه شیمیایی را منتفی ساخت.

دانلود کتاب شپشک سپردار توت و کنترل بیولوژیک آن در توتستان های گیلان

فهرست مطالب کتاب شپشک سپردار توت و کنترل بیولوژیک آن در توتستان های گیلان :

  • مقدمه
  • سابقه بررسی
  • روش های ازدیاد و تولید زنبور
  • نتیجه و بحث
0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi