ادامه
محلول غذايی مناسب براي توليد مينی تيوبر ارقام مختلف سيب زمينی در سيستم هواكشت
۵ خرداد ۱۳۹۸

محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام مختلف سیب زمینی در سیستم هواکشت