روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/10
فروش
1 فروش
3,000 تومان

پروانه جوانه خوار بلوط در ایران در سال ۱۳۶۲ توسط عبائی گزارش شده است. میزبان این حشره در ایران فقط درخت بلوط ذکر گردیده و با توجه به نقش مهم درختان بلوط از لحاظ زیست محیطی و حفاظت خاک در برابر فرسایش، این آفت با درجه اهمیت اقتصادی زیادی در استان های جنوب غربی کشور انتشار دارد. گرچه این آفت یک نسلی است ولی در سال هایی که در تیرماه ذخیره آب گیاه بر اثرخشکسالی کاهش یافته و دمای بالا به آن فشار می آورد، طغیان آفت خسارت جبران ناپذیری به درختان بلوط وارد می کند.

در استان فارس، درخت بلوط یکی از گسترده ترین جوامع جنگلی را به خصوص در شهرستان های ممسنی، کازرون، مرودشت و شیراز بخود اختصاص داده و خسارت آن در نواحی شمالی استان بیشتر است.

مطالب ارائه شده در این کتاب نتیجه تحقیق و بررسیهای نویسنده و همکاران می باشد که امید است برای خوانندگان محترم مفید واقع گردد.

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

فهرست مطالب کتاب پروانه جوانه خوار بلوط :

  • مقدمه
  • مشخصات ظاهری
  • شفیره
  • نحوه خسارت
  • زیست شناسی
  • مدیریت تلفیقی آفت
  • کنترل فرمونی
  • کنترل بیولوژیکی
  • پیشنهادها
  • منابع