روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
15 اردیبهشت 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/15
فروش
0 فروش
3,500 تومان

به دلیل برخی عوامل متعدد طبیعی و یا ماشینی در برخی از خاک های کشاورزی لایه یا لایه های سختی در عمق های متفاوت تشکیل می شود. این لایه ها در برخی موارد علاوه بر جلوگیری از نفوذ مناسب آب و هوا در خاک موجب کندی و انسداد نفوذ ریشه به عمق های پائین تر شده و نتیجتا قدرت استحصال آب و مواد غذایی در گیاه کم می شود که این مسئله باعث رشد کم و عدم محصول دهی مناسب گیاه خواهد شد.

لذا در صورت اطمینان از وجود این لایه مضر باید آن را شکست، برای این منظور از وسایلی موسوم به زیر شکن استفاده می شود. زیرشکن ها از جمله وسایلی هستند که برای شکستن لایه های سخت ناشی از عوامل متعدد طبیعی و ماشینی در زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. عمق متعارف استفاده از زیرشکن ها بین ۴۵ تا ۷۵ سانتی متر و گاهی بیشتر می باشد.

تعداد صفحات: 30 صفحه

فهرست مطالب کتاب ملاحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی :

 • مقدمه
 • ملاحظات لازم قبل از به کار گیری زیر شکن
 • نوع و بافت خاک مزرعه
 • نوع محصول مورد کاشت و عمق توسعه ریشه گیاه
 • مقدار رطوبت لایه فشرده خاک در زمان انجام زیرشکنی
 • نوع زیرشکن مورد استفاده، تعداد بازوها
 • عمق زیرشکنی و فاصله بین شاخه های زیر شکن
 • عمق بحرانی کارکرد و تمهیدات مربوطه
 • چک لیست جهت انجام زیر شکنی در یک زمین کشاورزی
 • منابع مورد استفاده
 • یادآوری مطالب