روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
15 اردیبهشت 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/15
فروش
2 فروش
4,000 تومان

در این کتاب مطابق تحقیقات روز دنیا مطالبی در خصوص مشکل فشردگی خاک، روش های اندازه گیری و راه حل های ممکن برای جلوگیری و یا برطرف کردن آن ارائه شده است.

مقدمه : فشردگی نا مطلوب خاک در اکثر خاکها می تواند یک مشکل باشد. فشردگی خاک، رشد گیاه و نفوذ ریشه در خاک را کاهش می دهد و همچنین حرکت آب و هوا در خاک را محدود می سازد و در نتیجه باعث تنش های غذایی برای گیاه و خروج کند جوانه از خاک و در نهایت باعث کاهش عملکرد محصول می شود.

فشردگی خاک ممکن است به عنوان فشرده شدن جرمی از خاک به حجم های کوچکتر تعریف شود. واکنش خاک به فشردگی معمولا با تغییرات در جرم مخصوص ظاهری خاک، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک به عنوان تابعی از فشار وارد شده به خاک و رطوبت توصیف می شود.

فشردگی خاک فرآیند افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک با فشردن ذرات نزدیک به هم است به طوری که باعث کاهش حجم هوای خاک می شود در حالی که حجم آب بدون تغییر باقی می ماند، در سال های اخیر فشردگی خاک در اثر افزایش اندازه ادوات و فقدان تناوب های زراعی مشکلات زیادی به وجود آورده است در تناوب های تک محصولی پشت سرهم، عملیات خاک ورزی زیاد ممکن است برای کنترل علف های هرز و دفن بقایای گیاهی مورد نیاز باشد.

تردد زیاد ماشین ها و ادوات کشاورزی پتانسیل ایجاد فشردگی خاک را افزایش می دهد. افزایش در اندازه مزرعه می تواند همچنین به فشردگی خاک ارتباط داده شود. شرایط خاک در مزارع بزرگتر ممکن است دارای تغییرات زیادی باشد. هنگام کار در این گونه مزارع قسمتهایی از زمین ممکن است خشک باشد، در حالی که قسمت های دیگر خیلی خیس باشد. مزارع کوچک تر دارای یکنواختی بیشتری هستند و هنگامی شخم زده می شوند که دارای رطوبت مناسب باشند.

تعداد صفحات: 32 صفحه

فهرست مطالب کتاب فشردگی خاک (مشکل‌ ها، راه‌حل‌ ها و روش‌ های اندازه‌ گیری) :

 • مقدمه
 • خواص خاک و قابلیت آن به فشردگی خاک
 • انواع فشردگی خاک
  • خاک های متراکم طبیعی
  • سله سطحی
  • فشردگی حاصل از کاربرد ادوات خاک ورزی
  • فشردگی حاصل از تردد ماشین های سنگین
  • فشردگی حاصل از عملیات مرسوم
 • علائم و نشانه های فشردگی خاک
 • اندازه گیری فشردگی خاک
  • روشهای اندازه گیری و تشخیص فشردگی
   • روشهای تماسی
    • فروسنج مخروطی عمودی
    • فروسنج افقی
    • دینامومتر
    • حسگر صوتی
  • روش های غیر تماسی
   • GPR
   • القاء الکترومغناطیسی
 • جلوگیری از فشرده شدن خاک
 • برطرف کردن فشردگی خاک
 • نتیجه گیری
 • منابع مورد استفاده