روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
13 آذر 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/2
فروش
1 فروش

در انبار موجود نمی باشد

هر ساله به دلیل های مختلف، مقدار زیادی از خاک های با ارزش کشورمان از دسترس خارج می شوند. به همین دلیل خسارت های جبران نا پذیری به تولیدات کشاورزی و دامی کشور وارد می شود. آب، باد، دخالت انسان، کم شدن پوشش گیاهی و … مهم ترین عامل های فرسایش و نابودی خاک هستند. این عامل ها سبب می شوند تا حاصلخیزی مزارع کم شود. آب های سطحی و آب های زیر زمینی کم شوند. کانال های آب رسانی، قنات ها، آبگیر ها و سد ها از رسوبات پر شوند.

بنابراین، به دلیل اهمیت خاک، لازم است چگونگی فرسایش خاک و عامل های آن را خوب بشناسیم. راه های جلوگیری از فرسایش خاک را بدانیم. این کتاب آموزشی با هدف بالا بردن آگاهی های شما در این باره تهیه شده است. تا از این طریق ضمن حفظ منابع طبیعی و استفاده از آن ها، از زحمت های خود منفعت بهتر و بیشتری ببرید

کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن

تعداد صفحات کتاب: 24 صفحه

فهرست مطالب کتاب فرسایش خاک و نتیجه های آن :

 • فرسایش خاک یعنی چه؟
 • عامل های موثر در فرسایش خاک
 • آب
 • باد
 • نقش و دخالت انسان در فرسایش خاک
 • پوشش گیاهی
 • شیب زمین
 • شرایط آب و هوایی
 • نتیجه های فرسایش خاک
 • اثر فرسایش خاک در کم شدن حاصلخیزی زمین
 • اثر فرسایش بر کم شدن آب های زیر زمینی
 • اثر فرسایش بر روی آب های سطحی
 • اثر فرسایش در به وجود آمدن طوفان های خطرناک
 • اثر فرسایش در پرشدن سدها، آبگیر ها، قنات ها و کانال های آبرسانی