روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
24 اردیبهشت 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/10
فروش
0 فروش
2,000 تومان

مرتع های ایران بین نود تا صد میلیون هکتار وسعت دارند. از این مقدار، بیشتر از نه میلیون هکتار، مرتع های خوب و بیشتر از سی و هفت میلیون هکتار مرتع های متوسط هستند. هم چنین بیشتر از چهل و سه میلیون هکتار، مرتع های فقیر تا خیلی فقیر به حساب می آیند. این عدد ها نشان دهنده وضع نامناسب و رو به نابودی مرتع های کشور ما است. با بیشتر شدن جمعیت به دلیل زیاد شدن تعداد فرزندان روستاییان و عشایر، درآمد آن ها کم می شود. در نتیجه برای جبران آن، تعداد دام های خود را بیشتر می کنند.

زیاد شدن تعداد دام ها، فشار زیادی را به خاک و گیاهان مرتع ها وارد می کند. و این کار موجب بیابانی شدن مرتع ها و به دنبال آن کم شدن وزن دام ها و شیوع بیماری در آن ها می شود. به علاوه بیابانی شدن مرتع ها باعث حرکت شن های روان به روستا و از بین بردن زمین های کشاورزی، باغ ها، خانه ها، جاده ها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها می شود. در نهایت بر اثر بارندگی های شدید سیل های ویرانگر جاری می شوند.

دامدار عزیز، با کنترل تعداد دام ها به نجات مرتع های کشور کمک کنید. زیرا شما بهتر از هر کس دیگری می دانید که مرتع ها چه قدر با ارزش و با اهمیت هستند.

کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها

تعداد صفحات: 18 صفحه

فهرست مطالب کتاب فایده های کود پاشی در مرتع ها :

  • مرتع ها چند نوع هستند
  • مرتع های مصنوعی
  • اهمیت مرتع ها
  • علت های نابودی مرتع ها
  • اهمیت و فایده های کود پاشی در مرتع ها
  • امتیاز های کود پاشی
  • ویژگی های لازم یک مرتع برای کود پاشی
  • منطقه های مناسب برای کود پاشی در ایران
  • روش کود پاشی