روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
13 آذر 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1400/02/29
فروش
1 فروش

در انبار موجود نمی باشد

کتاب آموزشی حاضر به زبان فارسی با عنوان تراکم خاک ، مجموعه ای است آموزشی که به بحث در زمینه عوامل ایجاد کننده، اثرات منفی، نحوه تشخیص و شیوه های جلوگیری از افزایش تراکم خاک می پردازد.

در این کتاب آموزشی اقدام به بحث در زمینه عوامل ایجاد کننده، اثرات منفی، نحوه تشخیص و شیوه های جلوگیری از افزایش تراکم خاک گردیده و راهکارهای عملی کاهش تراکم خاک معرفی شده اند.

طی چند دهه اخیر، مسئله فشردگی بیش از حد خاک های زراعی، به عنوان یک عامل منفی در عملکرد محصولات مختلف مطرح شده است و تلاش های زیادی در این زمینه به عمل آمده تا راه های کاهش این اثرات منفی، ارزیابی و معرفی گردد.

از طرف دیگر، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با افزایش تردد ماشین های کشاورزی بر خاک ها همراه بوده که منجر به تراکم خاک شده است. بنابراین، ضروری است تا عوامل موثر بر تراکم خاک، تاثیرات منفی و نحوه تشخیص آن را شناخت و راهکارهای عملی مقابله با آن را به کار گرفت.

کتاب تراکم خاک

تعداد صفحات: 16 صفحه

فهرست مطالب کتاب تراکم خاک :

  • عوامل ایجاد کننده تراکم خاک
  • اثرات منفی تراکم خاک
  • آلودگی آب های سطحی
  • آلودگی آب های زیر زمینی
  • رشد نا مناسب غده های زیر زمینی
  • نحوه تشخیص تراکم خاک
  • روش های تجربی جهت تشخیص اولیه تراکم خاک
  • راهکارهای جلوگیری از افزایش تراکم خاک
  • راهکارهای عملی کاهش تراکم خاک