تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
فروش
0 فروش
2,500 تومان

در این کتاب آموزشی سعی شده است مطالبی در مورد عامل های نابودی و خرابی جنگل به خصوص عامل اتش سوزی و نحوه مبارزه با آتش در جنگل بیان شود.

اثر و نقش جنگل به عنوان یکی از منابع مهم طبیعی بر کسی پوشیده نیست. تا آن جا که جنگل را از بزرگترین نعمت های خداوند دانسته اند و آن را از با ارزش ترین سرمایه های یک کشور به حساب می آورند. از طرفی نابودی و ویرانی جنگل باعث خسارت های جبران ناپذیری می شود. به طوری که این خسارت ها حتی در زندگی نسل های آینده نیز اثر نا مطلوب می گذارد.

کتاب آتش سرخ در جنگل سبز

فهرست مطالب کتاب آتش سرخ در جنگل سبز :

 • جنگل لطف خداوند
 • چگونه جنگل ها از بین می روند؟
 • علت های آتش سوزی
 • طبیعی
 • غیر طبیعی ( به وسیله انسان )
 • زیان های اتش سوزی جنگل
 • شدت اتش سوزی در جنگل
 • انواع آتش سوزی در جنگل و راه های مبارزه با آن ها
 • آتش بر و انواع آن
 • جلوگیری از اتش سوزی در جنگل
 • نکاتی که در مبارزه با آتش سوزی باید به آن ها توجه کرد
 • قانون های مربوط به آتش سوزی