تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
فروش
5 فروش
7,000 تومان

مقدمه: از دیرباز، جنگل ها پناهگاه انسان های نخستین و محلی برای تأمین مواد غذایی و چوب بوده اند. در حقیقت، انسان جزئی از اکوسیستم جنگل است و در نقش مصرف کننده، در چرخه آن نقش دارد. با تکامل جوامع انسانی، نیاز به چوب و غذای بیشتر، عاملی برای تبدیل جنگل ها به مزارع و استفاده از چوب درختان برای ساخت خانه و سایر محل های مسکونی شد.

سپس با افزایش دانش، انسان به فکر افتاد از جنگل نیز مانند زمین های زراعی بهره ببرد. در نتیجه، در مرحله اول، درختان جنگل به کلی قطع شد و آن گاه جنگل کاری و عملیات پرورشی روی آن صورت گرفت و به این ترتیب، سه مرحله برداشت و کاشت و داشت در اداره جنگل ملاحظه شد.

تا آن زمان، جنگل برای انسان فقط نقش تولید کننده چوب را ایفا می کرد با به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی و رخ دادن بلایای طبیعی، جنبه های دیگر وجود جنگل، ارزش خود را آشکار ساخت؛ زیرا وجود آن برای تلطیف هوا، نگهداری و ذخیره آب، جلوگیری از جاری شدن سیل، تفریح و… مطرح گردید. به این سبب، امروزه می کوشند جنگل های طبیعی را به شکل خود نگه دارند و جنگل های رو به ویرانی را نیز، به حالت اولیه (جنگل های طبیعی) برگردانند. زیرا بقا و استمرار اکوسیستم طبیعی، پایدارتر از اکوسیستم های ساخت انسان است.

این سیر تکاملی، در نگرش به جنگل و در شیوه بهره برداری آن تأثیر گذاشته است. اگر در گذشته، انسان از جنگل برای پناهگاه، تأمین خوراک و گرما استفاده می کرد، امروزه جنبه زیست محیطی آن را بیشتر مدنظر دارد. اما شایان ذکر است که استفاده معقول و در حد ظرفیت تولیدی جنگل برای تأمین مصارف روستایی و صنعتی لازم است.

بهره برداری از جنگل فرآیندی است که از تهیه طرح بهره برداری شروع و با خروج مقطوعات از جنگل خاتمه می یابد. البته عده ای عقیده دارند که فرآوری اولیه چوب نیز جزو بهره برداری از جنگل است. در هر صورت، در مورد بهره برداری جنگل، باید سه اصل مهم زیر را همواره مدنظر قرارداد:

اصل تولید مستمر: با توجه به این اصل، بهره برداری باید به گونه ای تنظیم و اجرا گردد که همواره موجودی جنگل حفظ شود. امروزه این اصل فراتر از این مورد مد نظر قرار دارد؛ زیرا علاوه بر تولید، رویشگاه، فون و فلور جنگل نیز باید پایدار و همیشگی باشد.

اصل بازده حداکثر: بدیهی است در هر فعالیت اقتصادی، رعایت این اصل باعث صرفه اقتصادی خواهد شد و در بهره برداری بهینه از عرصه جنگل ها نیز موثر خواهد بود.

اصل حداقل هزینه: بهره برداری یکی از پرهزینه ترین قسمت های یک طرح جنگل داری است. به این سبب، باید برای استفاده از ماشین آلات و نیروی کار مناسب، برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا هزینه ها به حداقل برسد. بهره برداری از جنگل، جزئی از زنجیره پیوسته سایر فعالیت های جنگلداری است. برای مثال، وجود یا نبود جاده جنگلی، بر نوع و سیستم بهره برداری اثر می گذارد و شیوه جنگل شناسی نیز در آن تأثیر دارد. 

فهرست مطالب کتاب قطع درختان، تبدیل و درجه بندی چوب های جنگلی :

 • پیش گفتار ناشر

فصل اول: بهره برداری از جنگل

 • مقدمه
 • عوامل سختی کار در طبیعت
  • محل برداشت
  • شیب زمین
  • توپوگرافی
  • ابعاد درختان
  • جهت قرار گرفتن درختان
  • شرایط اقلیمی
  • وجود حیوانات وحشی
  • امکانات رفاهی و بهداشتی
  • وجود زیراشکوب در جنگل
  • دوری محل کار از محل اسکان
 • تعریف بهره برداری از جنگل
  • سیستم های بهره برداری از جنگل
   • با توجه به نوع محصول
   • الف) به صورت درخت کامل
   • ب) به صورت تمام تنه
   • پ) به صورت چوبهای تبدیل شده
   • ت) به صورت هیزم یا خرده چوب
  • سیستم های بهره برداری با توجه به سطح مکانیزه شده
  • الف) به روش سنتی
  • ب) به روش مکانیزه
 • خودآزمایی

فصل دوم: عملیات ضروری قبل از قطع درخت

 • بازدید وسایل
 • اره موتوری
  • قسمت موتور
  • قسمت انتقال نیرو
  • قسمت برنده
 • تبر
 • گوه
 • چکش های نشانه گذاری
 • طرز کار و میزان عملکرد وسایل برنده
 • شیوه برش با اره موتوری
 • کارهای مقدماتی برای قطع درختان
  • میدان کار در عملیات قطع و بهره برداری
  • جهت انداختن درخت با توجه به جهت کشیدن آن
 • اصول کلی تعیین جهت افتادن درخت
  • الف) جهت افتادن درختان
  • ب) تعیین جهت استثنایی و مخصوص افتادن هر درخت
 • وضعیت گذاشتن وسایل و ابزارهای کار در کنار درختی که باید قطع شود
 • آزاد کردن درخت
 • زدن امتداد ریشه ها
 • عملیات مربوط به فصل دوم
 • خودآزمایی

فصل سوم: عملیات قطع درخت

 • قطع درختان کم قطر
 • قطع درختان قطور
  • برش عمیق
  • روش استاندارد قطع درخت
   • الف) در آوردن زبانه یا بن زنی
    • دلایل بن زنی
   • ب) بن بری (پشت بری)
    • پله برش و حاشیه برش
   • پ) بن بری با اره موتوری
   • ت) برش داخلی (دل بری)
 • عملیات فصل سوم
 • خودآزمایی

فصل چهارم: برش درختان در حالت های گوناگون

 • انداختن درختان مایل
  • در سمت جانبی جهت میل
  • در جهت میل
  • برش درختانی که در خلاف جهت افتادن میل دارند
  • در خلاف جهت میل به کمک وسایل کششی
  • در مناطق شیب دار
  • روی خطوط تراز
 • پایین انداختن درختان معلق (آزاد کردن درخت معلق)
 • قطع درختان در وضعیت های خطرناک
 • جدا کردن ریشه و کنده درختان باد انداخته
 • برش جابه جا
 • عملیات فصل چهارم
 • خودآزمایی

فصل پنجم: تبدیل درختان

 • اندازه گیری
 • بینه بری
 • چوب های کشش دار و روش های قطع آنها
 • قطع چوب های افقی کشش دار
 • قطع چوب های کشش دار با اره موتوری
 • تبدیل درخت پس از عملیات قطع
 • گرده بینه
 • چوبهای تونلی و معدنی
 • چهار تراش
 • تخته
 • تبر
 • تراورس
 • نعل (پلور یا واشان)
 • دونعل
 • الوار
 • بازو، قنداق، ده در بیست
 • کاتین
 • چوب استری (هیزمی)
 • سیم پایه
 • لارده
 • ستون
 • سرلا و کف لا
 • جرزی با منقلی
 • رام
 • کلاهک
 • قیم
 • عملیات مربوط به فصل پنجم
 • خودآزمایی

فصل ششم: درجه بندی فرآورده های درختان جنگلی

 • تشخیص کیفیت چوب درختان جنگلی
  • الف) با توجه به مشخصات ظاهری برش
  • ب) با توجه به مقاطع برش
  • پ) با توجه به پوست درخت
  • ت) با توجه به سطح تنه پوست کنده
  • ث) معایب چوب از نظر فرم
 • درجه بندی چوب از نظر کیفیت و ابعاد
 • گرده بینه و تعاریف مربوط به آن در امر درجه بندی
  • تعریف گرده بینه
  • روش های درجه بندی گرده بینه
 • معایب گرده بینه های ایران
 • درجه بندی گرده بینه بر اساس نوع مصرف
 • معایب چوبهای چهار تراش
 • عملیات مربوط به فصل ششم
 • خودآزمایی

فصل هفتم: انبار کردن چوب و اقدامات ایمنی

 • مقدمه و هدف
 • انبار کردن چوب
  • صدمه های وارد شده به چوب در اثر خشک شدن در محل دپو
  • تغییر رنگ و آفت های چوب در محل دپو
  • نگهداری گرده بینه ها
  • انتخاب محل دپوی چوب در جنگل
 • نگهداری و داراب بندی چوب های بریده شده
  • پایه داراب
  • پی داراب
  • چوب دستک
  • نحوه داراب بندی
  • استریندی
 • حفاظت گرده بینه در دپو
 • پایانه چوب خشک کنی
 • اقدامات احتیاطی و حفاظتی
 • عملیات مربوط به فصل هفتم
 • خودآزمایی

منابع

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب قطع درختان، تبدیل و درجه بندی چوب های جنگلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.