روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
تعداد کتاب ها
تعداد ویدیوها
تاریخ به روز رسانی
13 آذر 1401
تعداد اپلیکیشن ها
مخاطبین
1401/2/17
فروش
1 فروش

در انبار موجود نمی باشد

خاک ورزی حفاظتی از نظر مفهومی عبارت است از روشی در کشاورزی که برای کمینه کردن عملیات خاک ورزی، حداقل به هم خوردگی، حفظ بقایای گیاهی حداقل در ۳۰ درصد از سطح خاک بعد از عملیات خاک ورزی و کاشت و در نتیجه کاهش انرژی مورد نیاز طراحی شده است.

هدف از کاربرد سیستم های خاک ورزی حفاظتی کنترل کافی علف های هرز و بیشینه کردن پوشش بقایای گیاهی به منظور حفاظت خاک در مقابل فرسایش آبی و بادی و افزایش مقدار نفوذ آب به خاک می باشد. عملیات خاک ورزی حفاظتی، به خاطر افزایش رطوبت ذخیره شده در خاک که تقریبا همیشه مهمترین عامل در تولید محصولات است، قابلیت افزایش عملکرد محصول را نیز دارا می باشد، به عبارتی دیگر خاک ورزی حفاظتی به روش هایی از خاک ورزی گویند که به منظور حفاظت از خاک، حفظ رطوبت و کمینه کردن مقدار نیروی کارگری و انرژی لازم حداقل ۳۰ درصد سطح خاک توسط بقایای گیاهی پوشیده باشد.

پس طبق این تعریف عملیات خاک ورزی حفاظتی در دامنه ای شامل عملیات اندکی برای کنترل علف های هرز و تهیه بستر بذر، تا کاشت بدون خاک ورزی در یک مرتبه عبور قرار می گیرد که عمدتا روش های خاک ورزی مرسوم و سایر سیستم های برگردان شدید خاک را شامل نمی شود. اگر چه در شرایط استثنایی برگردان کردن خاک می تواند حداقل عملیات مورد نیاز باشد.

واژه هایی همچون خاک ورزی نواری، خاک ورزی پوششی، کمینه خاک ورزی، بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و بدون خاک ورزی تماما مرتبط با مفاهیم موجود در خاک ورزی حفاظتی می باشند.

تعداد صفحات: 22 صفحه

فهرست مطالب کتاب شناخت و معرفی بعضی از روش های خاک ورزی حفاظتی (با تاکید بر کم خاک ورزی) :

  • مقدمه
  • ضرورت کاربرد خاک ورزی حفاظتی
  • مزایای اجرای سیستم های خاک ورزی حفاظتی
  • چالش های اصلی در استفاده از خاک ورزی حفاظتی
  • برخی از ماشین های مورد استفاده در خاک ورزی حفاظتی
  • نتیجه گیری
  • منابع مورد استفاده