روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/01/14
4,500 تومان

توضیحات

کیوی به خاک های با pH خنثی و زهکشی خوب و همچنین آب و هوای گرم و مرطوب با دامنه محدودی از اختلاف درجه حرارت نیاز دارد. نسبت به سرما حساس بوده، بطوریکه سرمای زیاد به تنه و شاخه های اصلی درخت، جوانه های جوان، گل ها در بهار و همچنین میوه ها در پاییز صدمه می زند. مطالعات زیادی در خصوص ناهنجاری های تغذیه ای کیوی استان مازندران انجام نشده ولی مطالعات پراکنده ای که توسط دانشمند استرالیایی در این استان انجام شده، نشان داد که از عناصر پرمصرف ازت، پتاسیم و کلسیم محدودیت بیشتری داشته و در مقابل تجمع زیاد فسفر مشاهده شده است و از عناصر کم مصرف منگنز، آهن و روی به ترتیب محدودیت بیشتری داشتند.

نظر به وجود ناهنجاری های تغذیه ای در باغ های کیوی شمال ایران به نظر می رسد بکارگیری متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهاده ها در بهبود عملکرد و کیفیت میوه های تولیدی موثر باشد.

کتاب راهنمای تشخیص ناهنجاری های تغذیه ای کیوی (جلد 1 و 2)
تعداد صفحات: 51 صفحه

فهرست کتاب جلد اول

 • آزمون خاک
 • تجزیه برگ
 • علایم ظاهری کمبود و یا سیمت
 • ازت – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیم – گوگرد
 • نیاز کیوی به عناصر غذایی
 • زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی

 

فهرست کتاب جلد دوم

 • آهن
 • روی
 • کلر
 • منگنز
 • بور
 • مس
 • مولیبدن
نوشته های مرتبط