×
خرید
دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب نقش کاه و کلش گندم در حاصلخیزی و اصلاح خاک

خرید
دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب کود های شیمیایی مورد نیاز زراعت گندم

خرید
دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان
۳,۵۰۰ تومان

دانلود کتاب اصول زراعت گندم آبی در خوزستان

خرید
دانلود کتاب سوسک سیاه گندم
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب سوسک سیاه گندم

خرید
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

خرید
دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس

خرید
دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

خرید
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم

خرید
دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم

خرید
دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی
۱,۸۰۰ تومان

دانلود کتاب مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی

خرید
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم

خرید
دانلود کتاب علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد

خرید
بیماری ها از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم زیان آور گندم محسوب شده اند. به علت شرایط مساعد آب و هوایی در مناطق شمالی کشور تنوع در میکروارگانیسم های بیماری زای گیاهی نیز بیشتر بوده و گندم در مراحل مختلف رشد و نمو حتی در مرحله نگهداری در انبار از این عوامل مصون نخواهد ماند. پوسیدگی های ریشه و طوقه، انواع بیماری های برگی، آلودگی های خوشه و بیماری های ویروسی، باکتریایی و نماتدها هر یک به نحوی دارای آثار و یا علایمی بر روی اعضای گیاه گندم می باشند که می توانند به شناخت بیماری کمک نمایند. معهذا در مورد بعضی از آنها تنها پس از بررسی های آزمایشگاهی و گلخانه ای می توان به نوع بیماری و عامل آن پی برد. هدف از تهیه این کتاب آموزشی کمک به تشخیص علایم بالینی بیماری های گندم است، اگر چه حدود ۵۰ نوع بیماری مهم که اهمیت اقتصادی دارند بر روی گندم در دنیا گزارش شده اما در اینجا به شرح مختصر مهم ترین آنها که به طور معمول در مزارع گندم مشاهده می گردند می پردازیم. کتاب الکترونیکی بیماری های مهم گندم در فهرست زیر لیست بیماری های مورد بررسی راه مشاهده می کنید که علایم، سیکل بیماری و راه های کنترل هر یک در کتاب آموزشی حاضر بیان شده است. فهرست بیماری ها زنگ زرد زنگ قهوه ای زنگ ساقه سفیدک سطحی سفیدک داخلی لکه قهوه ای گندم ۱ لکه قهوه ای گندم ۲ آلترناریوز سپتوریوز فوزاریوز خوشه سیاهک آشکار سیاهک پنهان سیاهک پاکوتاه سیاهک پنهان ناقص سیاه شدن انتهای بذر پاخوره گندم پوسیدگی های طوقه و ریشه نماتد بذر گندم بیماری ویروسی کوتولگی زرد گندم بیماری موزاییک خاکزاد گندم بیماری ویروسی موزاییک گندم بیماری باکتریایی خوشه و برگ گندم بیماری باکتریایی عامل سوختگی برگ گندم بیماری خوشه صمغی گندم منبع: http://www.kharidemajazi.ir/?p=1246#ixzz3p5Y5ClA4
۲,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش بیماری های مهم گندم

خرید
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

خرید
دانلود کتاب بیماری پاخوره گندم
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب بیماری پاخوره گندم

خرید
دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی
۲,۵۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی

0