×
خرید
پکیج آموزشی گاوداری
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
۱,۶۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام

خرید
دانلود فیلم آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو
۳,۰۰۰ تومان

دانلود ویدیوی آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو

خرید
دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش
۱,۵۰۰ تومان

دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش

خرید
دانلود کتاب آموزش تزریقات دام
۷۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش تزریقات دام

خرید
دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار

خرید
دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری ورم پستان گاو
۲,۵۰۰ تومان

دانلود ویدیو آموزشی بیماری ورم پستان گاو

خرید
دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها

خرید
دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو

خرید
دانلود کتاب جایگاه مناسب دام
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب جایگاه مناسب دام

خرید
دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم

خرید
دانلود کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد
۱,۳۰۰ تومان

دانلود کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد

خرید
دانلود فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر
۳,۰۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر

خرید
دانلود فیلم آموزش چیدن شاخ و سم گاو
۴,۰۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش چیدن شاخ و سم گاو

خرید
دانلود فیلم آموزش رکوردگیری شیر
۳,۰۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش رکوردگیری شیر

خرید
دانلود فیلم آموزش بهداشت شیر از تولید تا مصرف
۱,۵۰۰ تومان

دانلود ویدیوی آموزش بهداشت شیر از تولید تا مصرف

خرید
کتاب آموزش اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری

خرید
دانلود فیلم آموزش کنسانتره و اهمیت آن در تغذیه دام
۳,۰۰۰ تومان

دانلود ویدیوی آموزش کنسانتره و اهمیت آن در تغذیه دام

خرید
کتاب آموزشی مشخصات ظاهری گاو شیری سالم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزشی مشخصات ظاهری گاو شیری سالم

خرید
کتاب آموزش بیماری های تغذیه ای گاو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش بیماری های تغذیه ای گاو

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری تب نزله ای بدخیم گاو MCF
۱,۵۰۰ تومان

دانلود ویدیوی آموزشی بیماری تب نزله ای بدخیم گاو MCF

خرید
دانلود فیلم آموزش تلقیح مصنوعی دام
۲,۵۰۰ تومان

دانلود فیلم آموزش تلقیح مصنوعی دام

0