×
دانلود
دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو
رایگان

دانشنامه گاوداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش گاو

خرید
پکیج جامع آموزش گاوداری
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی)

خرید
ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام
۱,۶۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

خرید
دانلود کتاب نقش تغذیه در پرورش دام
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نقش تغذیه در پرورش دام

خرید
دانلود فیلم آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزش حذف شاخ گوساله و شاخ بری گاو

خرید
دانلود کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش
۱,۵۰۰ تومان

کتاب مراقبت های قبل و بعد از زایمان در گاومیش

خرید
دانلود کتاب آموزش تزریقات دام
۷۰۰ تومان

کتاب آموزش تزریقات دام

خرید
دانلود کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش تغذیه گوساله شیرخوار

خرید
دانلود کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش خوراندن دارو به دام ها

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری ورم پستان گاو
۲,۵۰۰ تومان

ویدیو آموزشی بیماری ورم پستان گاو

خرید
دانلود کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش سم چینی و مراقبت از سم در دام ها

خرید
دانلود کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های از بین بردن شاخ در گاو

خرید
دانلود کتاب جایگاه مناسب دام
۱,۳۰۰ تومان

کتاب جایگاه مناسب دام

خرید
دانلود کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب بیماری سل گاوی را بهتر بشناسیم

خرید
دانلود کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مراقبت از گوساله در زمان تولد

خرید
دانلود فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر
۳,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش بهبود کیفیت و بهداشت شیر

خرید
دانلود فیلم آموزش چیدن شاخ و سم گاو
۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش چیدن شاخ و سم گاو

خرید
دانلود فیلم آموزش رکوردگیری شیر
۳,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش رکوردگیری شیر

خرید
دانلود فیلم آموزش بهداشت شیر از تولید تا مصرف
۱,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزش بهداشت شیر از تولید تا مصرف

خرید
کتاب آموزش اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری

خرید
دانلود فیلم آموزش کنسانتره و اهمیت آن در تغذیه دام
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزش کنسانتره و اهمیت آن در تغذیه دام

خرید
کتاب آموزشی مشخصات ظاهری گاو شیری سالم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزشی مشخصات ظاهری گاو شیری سالم

خرید
کتاب آموزش بیماری های تغذیه ای گاو
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش بیماری های تغذیه ای گاو

خرید
دانلود فیلم آموزشی بیماری تب نزله ای بدخیم گاو MCF
۱,۵۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی بیماری تب نزله ای بدخیم گاو MCF

0