×
خرید
کتاب آشنایی با فنون گندم کاری
۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با فنون گندم کاری

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت گندم
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت گندم

خرید
کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم
۷,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع کاشت، داشت و برداشت گندم

خرید
کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم
۴,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آبیاری گندم

خرید
کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان
۲,۸۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل کاشت گندم و ارقام مورد کشت در استان زنجان

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق سرد (دیم و آبی)

خرید
کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کاشت گندم در مناطق گرم (دیم و آبی)

خرید
دانلود کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم
۷۰۰ تومان

کتاب عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم دیم

خرید
دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم
۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت گندم

خرید
دانلود کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نقش بذر کارها و کاشت و تولید گندم

خرید
دانلود فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی
۲,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش کاشت و آماده سازی گندم آبی

خرید
دانلود کتاب بیماری های مهم گندم
۲,۳۰۰ تومان

کتاب بیماری های مهم گندم

خرید
دانلود کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور
۱,۳۰۰ تومان

کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور

خرید
دانلود کتاب کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان
۱,۸۰۰ تومان

کتاب کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان

خرید
دانلود کتاب مقدار آب مورد نیاز گندم در خوزستان
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مقدار آب مورد نیاز گندم در خوزستان

خرید
دانلود کتاب شناسایی و کنترل چاودار در مزارع گندم استان فارس
۷۰۰ تومان

کتاب شناسایی و کنترل چاودار در مزارع گندم استان فارس

0