×
خرید
فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

فیلم های آموزشی کاشت، داشت و برداشت برنج در ۳ قسمت

خرید
پکیج جامع آموزش زراعت برنج
۷۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

پکیج جامع آموزش زراعت برنج

دانلود
دانشنامه برنج کاری | اپلیکیشن اندروید آموزش زراعت تا مصرف
رایگان

اپلیکیشن دانشنامه برنج کاری | آموزش زراعت تا مصرف

خرید
کتاب روش هاي آزمايشگاهی اندازه گيري ويژگی هاي كيفی دانه برنج
۱,۳۰۰ تومان

کتاب روش های آزمایشگاهی اندازه گیری ویژگی های کیفی دانه برنج

خرید
کتاب راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج
۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

خرید
کتاب راهنمای آفات و بیماری های برنج
۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای آفات و بیماری های برنج

خرید
کتاب راهبردهای کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان
۷۰۰ تومان

کتاب راهبردهای کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان

خرید
کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج
۲,۸۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج

خرید
کتاب آماده سازی زمین و کاشت برنج (2 جلدی)
۷,۰۰۰ تومان

کتاب آماده سازی زمین و کاشت برنج (۲ جلدی)

خرید
دانلود کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج
۷۰۰ تومان

کتاب کشت گل کلم پس از برداشت برنج

خرید
دانلود کتاب خشکه کاری برنج
۱,۸۰۰ تومان

کتاب خشکه کاری برنج

خرید
دانلود کتاب چگونه عوامل محیطی سبب پوکی دانه های برنج می شوند و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟
۱,۳۰۰ تومان

کتاب چگونه عوامل محیطی سبب پوکی دانه های برنج می شوند و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

خرید
کتاب الکترونیکی دستورالعمل ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد برنج
۳,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد برنج

خرید
دانلود کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج
۱,۳۰۰ تومان

کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در برنج

خرید
دانلود کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج
۱,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت زراعی خزانه های برنج

خرید
دانلود کتاب جامع زراعت برنج
۴,۰۰۰ تومان

کتاب جامع زراعت برنج

خرید
دانلود فیلم آموزش کاشت نشا برنج در سینی
۳,۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزش کاشت نشا برنج در سینی

خرید
دانلود کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها
۱,۳۰۰ تومان

کتاب آفت ها و بیماری های مهم برنج و روشهای کنترل آنها

خرید
ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم
۳,۵۰۰ تومان

کتاب ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم

خرید
دانلود کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج
۱,۸۰۰ تومان

کتاب علف های هرز و علف کش ها در زراعت برنج

خرید
کتاب جامع راهنمای کشت برنج
۹,۹۰۰ تومان

کتاب جامع راهنمای کشت برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)

خرید
کتاب کرم ساقه خوار نواری برنج
۷۰۰ تومان

کتاب کرم ساقه خوار نواری برنج

0