×

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی سیب زمینی

پکیج جامع آموزش زراعت سیب زمینی

کتاب بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی در انبار و چگونگی مبارزه با آن

کتاب ضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی

کتاب سیب زمینی و زراعت آن در کشور هلند

مجموعه فیلم های آموزشی آفات و بیماری های سیب زمینی

کتاب بیماری های فیزیولوژیک سیب زمینی و راه های کنترل آن

کتاب آشنایی با سیب زمینی شیرین

نرم افزار آموزش ۰ تا ۱۰۰ کاشت تا برداشت سیب زمینی

کتاب زراعت سیب زمینی

0