کتاب تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

کتاب انگل شناسی ماهیان

پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

پاورپوینت پمپ ها

پاورپوینت بیماری های هلو

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

0

کانال تلگرام مزرعه نو