کتاب پرواربندی گاو و گاومیش

کتاب علوم و فن آوری گوشت و فرآروده های گوشتی

کتاب قطع درختان، تبدیل و درجه بندی چوب های جنگلی

کتاب ثبت مشخصات، رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری

کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان

کتاب کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشا دامی

کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی آبزیان

کتاب اصول بهداشت در مراکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی

کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی

کتاب احیا و بهره برداری از بیابان

کتاب میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

کتاب تولید بذر و نهال درختان جنگلی

کتاب شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

کتاب ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور

کتاب میکروبیولوژی گوشت

کتاب زئولیت ها و کاربرد آن ها در کشاورزی

کتاب اصلاح برای مقاومت به تنش های غیر زنده

کتاب تکنولوژی تولید فراورده های کنسروی

کتاب تکنولوژی فرآورده های لبنی تخمیری

کتاب انگل شناسی ماهیان

پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

پاورپوینت پمپ ها

پاورپوینت بیماری های هلو

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

0

کانال تلگرام مزرعه نو